Archief voor juli, 2012

ENGELS : Raising Witches , Teaching the wiccan faith to children

Raising witches 1 (2)

raising witches 2

Raising witches 3

Momenteel ben ik bovenstaand boek aan het lezen.

Alhoewel ik geen Wicca ben, lees ik wat ik maar interessant vind en pluk er het bruikbare voor onszelf uit….want jah…we zijn nu eenmaal niet allemaal¬†hetzelfde ūüėČ

Ik ben nog niet zover in het boek, maar heb wel al wat bruikbare tips gevonden.

Het boek is in het Engels geschreven en vanuit de schrijvers hun perspectief. Ze schrijven over vooral hun eigen ervaringen, waar ze tegenop liepen en waar gelijkdenkende kennissen tegenop liepen en diens ervaringen.

1) Uit boek : Wanneer andere mensen erachter kwamen dat ze heksen zijn, vroegen ze of ze dan ook hun zoon in het Wicca geloof opvoeden. Als ze dat beamden, vroegen de anderen of ze dat wel “wijs”¬† vonden. Dan lachten ze meestal en zeiden dat ze dat inderdaad vonden.

Notitie van mijzelf : Hierbij geef ik aan dat ik ook al elders heb gelezen dat men het vreemd vind als je je kind opvoed in het Paganistische geloof. Terwijl het wel geaccepteerd is als men anderen geloven aanhangt (christelijk, moslim, protestants, joods, etc) en dan je kind in dat geloof opvoed….dus wat is nu werkelijk het verschil ?!?!?

2) Uit boek: Het is onmogelijk om Wicca aan je kinderen te leren door middel van dwang. Want er zijn geen bedreigingen en / of¬†geen straffen in het verschiet. Sommige Goden zullen wel jaloers zijn op de Wicca’s God & Godin, die samen een liefdevol ouderpaar vormen en¬†liefdevolle leraren voor ons. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen fouten en het is de bedoeling dat we daar van leren, maar we geloven niet dat fouten maken ons ongeliefd maakt bij onze goden.

Notitie van mijzelf : Met de straffen en de dwang, die¬†o.a. Paganisten niet hebben bedoelen we bijvoorbeeld het vooruitzicht op o.a. ” de hel “. En het moet inderdaad zo zijn dat als je een fout maakt, dat je er positief¬†van¬†kunt leren, zonder dat je je meteen ongeliefd hebt gemaakt bij je¬†God(en).

3) Uit boek: Als je je kinderen de natuurreligie wilt leren, als zijnde echte lessne, moet je niet denken dat je nu elke Zondag om 9.00 op moet staan om deze lessen te gaan geven. Op een sociale picknick, feestjes, festivals, Sabbats en Esbats, en wel duizend andere plekken zijn hiervoor net zo geschikt als zijnde voor je lessen…..en soms zijn zelfs de kinderen zelf, de leraren.

Notitie van mijzelf : Niet te moeilijk doen dus, de leermomenten zijn continu en overal om je heen. De kunst alleen is om ze te leren herkennen en ze te benutten!

4) Uit boek: Als je je kind¬†paganistisch opvoed, wilt dit niet garanderen dat het kind later dit geloof blijft hebben. Maar als je intenties als ouders goed zitten, zal het kind de leermomenten altijd met zich meedragen en hier naar aller waarschijnlijkheid naar gaan handelen. Als Pagan ouders leer je je kind dat -alles wat je zaait, drievoudig naar je terug zal keren-. Je onderwijst hen geduldig en¬†met respect. En¬†je hebt¬†evenveel aandacht voor je leerlingen, zoals jij ook¬†van hen verwacht.¬†Je zult de leerlingen aanmoedigen zelf ook leermomenten te vinden en eigen inbreng te¬†geven.¬†Mede hierdoor¬†leer je hen¬†om te vertrouwen op hun eigen idee√ęn en intu√Įtie.

5) Uit boek: Leer de kinderen meteen de goede zaken van het Paganisme. Zodat ze niet meteen bloot komen te staan aan de eventuele achterdocht van anders denkenden. Vergelijk het met¬†een groep die¬†brainstormt en samen allerlei idee√ęn opdoen, maar alleen de beste voorstellen aan de groep. Leer eerst van de goede idee√ęn, er is altijd nog tijd genoeg om ook de slechtere idee√ęn te vertellen.

Notitie van mijzelf: Hierbij stel ik me voor dat je je kind zo allereerst de mooie, pure basis aanbied, waardoor het naderhand veel beter kan omgaan met de minder leuke kanten van Pagan zijn, zoals de achterdocht van anders gelovenden. Zelf heeft menigeen, vast al eens iets van zulke achterdocht meegemaakt.

6) Uit boek: Een waarschuwing hierbij is, dat als je je kind Pagan opvoed, loop je het risico de wereld te veranderen. Niet alleen hun gewoonten zullen later anders zijn dan die van¬†anderen. Maar ook hun verwachtingen van de wereld om hen heen zal anders zijn dan van hen die voldoen aan het “algemene”.

7) Uit boek: We herinneren ons allen vast nog het moment waarop onze ouders met moeite afscheid van ons namen toen we het huis uit gingen. Heksen hebben hier minder moeite mee, denken we, omdat we ook hierbij veel respect hebben voor de -cirkel van het leven-. Dat houd onder andere in dat we het net moeten vieren als onze kinderen op zichzelf gaan staan.

8) Uit boek: Traditionele ouders maken zich drukker om hun zoon’s of dochter’s verplichtingen binnen het gezin en de wetten van de ouders in huis. Vele van ons kennen nog families die zich drukker maken over wat de buren wel niet kunnen gaan denken dan dat ze rekening houden met de gevoelens van hun eigen gezinsleden.

9) Uit boek: Als kinderen goter worden kunnen ze meer en meer….inclusief fouten maken en hiervan leren. Hierin moeten we ze “vrij” kunnen laten, net zoals we hen vroeger als babies herhaaldelijk op hun luierbillen zagen vallen bij het leren lopen.

10) Uit boek: Hoe geef je je kinderen ervaringen, zo wijd, zodat ze er de rest van hun leven op kunnen teren. Zodat ze er met plezier aan terug denken en het fijne gevoel doortrilt in wat ze er later mee doen, als ze volwassen zijn.

11) Uit boek: Als we met mensen praten over Pagan kinderen, geven we altijd het volgende advies: Weet je intentie wat je je kind mee wilt geven, want net als al het andere in Magie…heb je ook bij opvoeden een doel voor ogen. Ons doel was¬†dat onze zoon met 18 jaar geheel zelfstandig¬†was, afgezien van het feit of hij wel of niet¬†met 18 jaar¬†uit huis zou gaan. Hij bleef tot ons plezier langer thuis wonen, in tegenstelling tot wijzelf toen wij zo jong waren…..Wij wisten niet hoe snel we uit ons ouderlijk huis kwamen.

12) Uit boek: JIJ bent je kind’s 1e cirkel, dus “teken” jezelf voorzichtig en wees voorzichtig wat je in deze cirkel inbrengt. En wees ook voorzichtig wat je door anderen deze cirkel laat inbrengen. Geef de God & Godin de ruimte en de tijd om te werken. Onze lijven volgroeien 10 jaar eerder dan onze hersenen. Onze hersenen hebben meer tijd nodig om te volgroeien, omdat mensen afhankelijk zijn van leermomenten en er is veel te leren (en elke generatie weer meer en meer).

Notitie van mezelf: De 1e cirkel zie ik als je huis, de naaste omgeving van je kind. Kijk waar en aan wie, je je kind blootsteld. Ga hier respectvol en bewust mee om.

13) Uit boek: Overigens moet je je kinderen rechtstreeks en duidelijk vertellen dat als ze ooit ene probleem hebben met andere volwassenen, als er bijvoorbeeld sprake is van lastig vallen of erger…..dat ze meteen naar je toe mogen, kunnen en moeten komen en dat je dan ze zult steunen. Niet eerst proberen te achterhalen wat ervan waar is, zelfs niet als het iets geheel ondersteboven gooit (letterlijk en / of figuurlijk). Zelfs als ze namen van je vrienden noemen en je wilt het niet geloven….Blijf zelfs dan achter je kind staan.

Notitie van mijzelf: Als kind van 11 jaar probeerde een vriend van mijn vader (31) me op straat tegen¬†een muur te pinnen en¬†vroeg herhaaldelijk om een kus die ik weigerde te geven¬†. Hier schrok ik zo enorm van dat ik¬†gelukkig weg kon duiken¬†en het op een rennen heb gezet. Ik heb toen hard en veel gerent voor ik bij mijn ouders was en inmiddels had ik de “vriend” afgeschud. Mijn ouders namen me niet serieus. Deden het af als een “grapje” van die vriend. “Hij zal het niet zo bedoeld hebben!”…JAKKES…..Ik heb me nooit kunnen vinden in hun reactie en zeker niet nu¬†ik eigen kinderen heb……..geheel niet!!!

14) Uit boek: Er staan kleine voorbeelden in van ritueeltjes, denkend aan een zegen voor ouders die zwanger zijn, een wiccaning (zoiets als een doop), een verjaardagszegening, een Dedication (zoiets als een 1e heilige communie), Een Manning or Womaning (zoiets als een vormsel, de jongere (13 –¬†14 of 21 jaar) wordt¬†en is nog niet¬†ingewijd, het geeft aan dat de jongere klaar is om een volwassene te worden, ook¬†binnen de groep en heeft nog veel te leren tot volwassenheid).

Notitie van mezelf: Mijlpalen die ook bestaan , maar niet uitgebreid beschreven worden zijn: Initiatie (inwijding tot wicca/ heks/Pagan),Elevations,  Handfasting (trouwen), Handparting (scheiden), Queening and Kinging, Croning and sagings en Deathings and Requiems.

15) Uit boek: Wij moesten er niet aan denken om onze zoon voorgoed thuis te hebben. Natuurlijk houden we van hem, maar zoals wij het zien: Als onze zoon ooit besluit uit onze buurt/stad/staat/land te verhuizen. Dan zullen we hem natuurlijk wel missen, maar zijn plaats zal¬†nog steeds¬†in de “grote hal” aanwezig zijn. We zien het meer als zijnde: dat we dan een¬†2e huis erbij hebben gekregen, een eind van ons eigen huis vandaan. Kinderen hebben ene een grote eer en hierbij hoort een grote verantwoordelijkheid!

Notitie van mezelf: Mooi om het zo te zien….je raakt niet iets kwijt, maar krijgt er net iets bij….een verrijking dus !

Advertenties

Gewoon ter informatie:

Elke Sabbat probeer ik allerlei informatie bij elkaar te verzamelen omtrend het jaarfeest.

Veelal vind ik die informatie op al bestaande internet sites en anders wel in de boeken die ik hier in huis heb staan.

Omdat veel informatie van ook andere internet sites afkomt, vermeld ik, indien mogelijk de bron erbij , al heb ik me nu voorgenomen om desondanks, de meeste informatie over te nemen en samen op mijn eigen site te vermelden.

Dit omdat ik al te vaak heb meegemaakt dat een (waardevolle) informatie site opeens ophoud te bestaan.

Ik probeer zoveel mogelijk bruikbare informatie bij elkaar te rapen en te combineren in 1 blog. Zo hoefd men niet steeds geheel internet af te struinen voor wat Sabbat informatie.

Tevens wil ik geleidelijk (en daar ben ik ook al enige tijd mee bezig) steeds meer informatie bij elkaar rapen zodat vooral ouders met (kleine) kinderen veel hebben aan de jaarfeestinformatie die ik opschrijf.

Zo kunnen ook gezinnen er samen van genieten en op hun manier kijken hoe ze de jaarfeesten kunnen en willen vormgeven.

blessed be

)o(

UNIVERSEEL (Pagan) Kleuterboek : Winter .

Voor de allerkleinsten heeft men kartonnen prentenboeken over de 4 seizoenen.

In de boekjes staan leuke en herkenbare plaatjes die met het seizoen te maken hebben.

Winter : Bevat plaatjes waarin twee kindjes met Oma door de sneeuw lopen en erna met andere kinderen in de sneeuw spelen. In de tuin bij Oma en Opa voeren ze vogeltjes en maken een reuze sneeuwbal, die later een sneeuwpop wordt. Op de slee halen ze een denneboompje en de vogeltjes eten er op los. Met Oma gaan ze nog schaatsen  en later gaan ze de denneboom versieren, een verhaaltje luisteren en kijken hoe al de eerste bloemetjes boven de sneeuw uit piepen (sneeuwklokjes en krokussen).

)o(

NL ( Pagan ) Tienerboeken : Vuurbaken van Cate Tiernan .

Deze 4- delige tienerboeken serie van Cate Tiernan is wederom Paganistisch ingesteld. Het zijn weer mooie fictieve boeken met een dun lijntje naar de werkelijke (heksen) wereld.

)o(

Deel 1 : – Een schaal van Wind –

Als de 17-jarige Tha√Įs Allard haar vader verliest bij een auto-ongeluk, wordt ze gedwongen om in New Orleans te gaan wonen, bij iemand die ze nog nooit heeft ontmoet. Daar ontdekt ze dat ze niet alleen een tweelingzus heeft, Clio, maar ook dat ze afstamt van een heksenfamilie en over magische krachten beschikt. Tha√Įs en Clio spelen een belangrijke rol in Vuurbaken, de coven waartoe ze behoren. Clio heeft het er aanvankelijk moeilijk mee om de macht te delen, maar de tweeling zal moeten leren samen te werken, willen ze de rite kunnen uitvoeren die niet alleen de coven, maar ook hun leven voor altijd zal veranderen.

Deel 2 : -Een Cirkel van As –

Tha√Įs Allard is nog steeds aangeslagen door de ontdekking dat ze een tweelingzus heeft en dat ze beiden over magische krachten beschikken. Ze heeft zich met hart en ziel in de geheimen en mysteries van de Bonne Magie gestort. Ze is gretig en leergierig en zou niets liever willen dan de grenzen van haar krachten te verkennen – maar tegen welke prijs?

Clio Martin is geschokt als ze hoort dat ze niet zo uniek is als ze altijd dacht. Ze verzet zich tegen het feit dat ze de macht in haar kring nu moet delen met iemand anders. Maar de nieuwkomer is haar tweelingzus, haar andere helft, en ze kan niet anders dan haar verwelkomen. Maar wint ze hierbij meer dan ze ooit heeft verloren?

Samen beschikt de tweeling over nooit eerder vertoonde krachten, maar als Tha√Įs¬† er niet in slaagt haar potentie te begrijpen en te beheersen, kan het hen beiden vernietigen…

Deel 3 : – Een Ketting van Water –

Tha√Įs Allard heeft in New Orleans een totaal nieuwe wereld ontdekt, en eenmaal opgenomen in de heksenkring van haat tweelingzusje Clio ontwikkelt ze verbazingwekkende krachten.

Maar dan ontdekt ze iets schokkends uit haar verleden en heeft ze al haar wilskracht nodig om geen wraak te nemen en zo af te glijden naa de duidstere zijde. Haar zusje Clio vecht intussen tegen de aandrang om datgene te vernietigen wat ze het meest liefheeft: haar zusje Tha√Įs…

Deel 4 : – Een Veer van Steen –

Tha√Įs Allard is er eindelijk in geslaagd de magie die in haar verborgen zit te bevrijden, maar ze is bang om haar krachten te gebruiken op de manier die de coven van haar verlangt. Waarom ziet niemand in dat ze met krachten spelen die ver boven hun macht gaan?

Clio Martin heeft inmiddels geaccepteerd dat ze een tweelingzus heeft, hoewel ze elke dag weer voelt hoe verschillend ze eigenlijk zijn. Waarom ziet Tha√Įs niet in wat voor een geweldige kans hen wordt geboden als ze hun krachten bundelen?

Pas op de plaats……

Vandaag ben ik vrijwel de heel dag bezig geweest met het bijwerken van deze site.

Er zijn weer meer en nieuwe foto’s geplaatst, enkele boeken tips bijgevoegd en ook voor mezelf was het weer inspirerend en ook confronterend.

Zo wist ik natuurlijk al dat we een heel turbulent jaar achter de rug hebben, maar gaandeweg ben ik ook mijn stevig linkje met de natuur en vooral ook met mezelf kwijtgeraakt.

Was ik vorig jaar 10 kilo afgevallen, had¬†ik energie voor 10 en voelde me 1 met mijzelf……..ben ik nu weer 10 kilo zwaarder, heb geen puf voor wat dan ook en ben de link met mezelf kwijt.

De grote vakantie drukt me enorm op deze feiten en ik hoop dan ook de rust te kunnen gebruiken om weer op het goede pad terug te komen.

Mijn vorige blogs hier eens overlezen helpt me daar al iets bij :-).

School:

Ik moet helaas bekennen dat we een half jaar geleden geheel van de vrije school weg zijn gegaan en dit heeft me letterlijk kromme nagels gekost. Deze beslissing vond ik ZO moeilijk en het is me ook werkelijk niet in de koude kleren gaan zitten. Ikzelf wou blijven, maar ik zag dat het voor onze kinderen niet de beste keus (meer) was.

De oudste werd¬†erg gepest en school kon daar gewoonweg niets meer aan doen dan tollereren….in tegenstelling tot wijzelf. Ze heeft nu 7 maanden rust gekregen op een andere school, in een leuke klas en is enorm aangesterkt om de wereld weer aan te kunnen. Door deze succes ervaring heeft ze geleerd dat het NIET aan haar lag, maar aan de verkeerder sfeer in de klas. Ik hoop voor de oude klas dat onze dochters vertrek ook voor hen positief heeft gewerkt, omdat nu de gehele dynamiek weer aangepast moest worden.

Van onze 6 kinderen blijken vooralsnog 4 kinderen dyslectisch te zijn (compleet met dyslexie verklaring), 1 vermoedelijk ook en alleen de jongste is nog even -lees-vrij. 2 van deze dyslectie kindjes liepen enorm vast in hun klassen op automatisering gebied en mede daarom hebben we moeten besluiten om ook hen van de vrije school af te halen. Ik heb altijd geroepen dat onze kinderen heus geen professor hoefden te worden, maar normaal lezen en rekenen is toch echt wel een vereiste. En DAAR hebben onze kinderen vanuit henzelf dus al moeite mee……

Enfin, ze zitten nu op montessori onderwijs en hopelijk komen ze zo nog iets verder. Ze zitten goed in hun vel al missen ze wel de creatieve vakken van hun oude school.

Zelf mis ik nu voor enkele kinderen de standaard verhalen die de vrije school extra bied, zoals de Edda, alle verhalen over de grieken, de romeinen, de vikingen etc. De eind gedichten die elk kind krijgt bij het overgaan van de klassen.¬† echt wel jammer, jammer, jammer…..

Maar zoals ik ooit heb gehoord (en me toen in mijn oren heb geknoopt)…soms werkt iets maar voor een bepaalde periode. En als je ervan hebt geleerd wat je moest leren….is het tijd om weer verder te gaan om het volgende te leren ūüėČ

Lichamelijk:

Ik ben half November lelijk met de fiets ten val gekomen en was op slag 1 voortand voor meer dan de helft kwijt. Afgezien van de klap, mijn gedeukte ego en mijn gekreukelde ijdelheid……..heeft het al met al een half jaar geduurd eer ik weer een enigsinds fatsoenlijke kroon-tand op de plek van mijn verloren tand had zitten. Tussentijd heb ik natuurlijk wel nog gewerkt met stifttanden en nood-kronen…zucht.

Mede deze 2 gebeurtenissen zijn me nu letterlijk in mijn lijf getrokken en ik ben nu eenmaal een emotie eter….en toch houd ik erbij dat ik ECHT geen 10 kilo eten extra eraan gegeten kan hebben ūüėõ .Maarja…dit is natuurlijk geen dieetblog….;-S

Kortom…het is weer tijd om tot mezelf te komen en weer op het juiste pad te zien komen…..

)o(

NL : Heksje wijsneus en de krachtdieren

Heksje wijsneus en de krachtdieren: Liesje is een heksje met een eigen willetje. Aan stoffige schoolboeken heeft ze een hekel. Het liefst trekt ze de wijde wereld in om iets te leren. De mensen noemen haar dan ook Heksje Wijsneus.

Op een nacht heeft Liesje een vreemde droom over een bonte vogel, een speciale waterval en een prachtig paard. Hetzelfde paard dat haar de volgende morgen tot bij Sjaantje het indiaantje lokt. Samen met Wijze-Man-Die-Met-De-Dieren-Praten-Kan ontdekken Liesje en Sjaantje de wondere wereld van de krachtdieren √©n zo komen ze erachter dat er uitzondelijke krachten diep in henzelf wonen…

Dit boekje is te lezen als een gewoon verhaal. Maar bij dit boekje kan je ook het buideltje aanschaffen met de zeven krachtdieren die in het verhaal meespelen. Al deze dieren hebben een bijzondere kracht die ook in jezelf aanwezig is. Veel plezier ermee ! En denk erom: de wereld van Heksje Wijsneus is ook die van jou! Laat de magie ervan haar werk doen!

Breng ook eens een bezoek aan de webstek van Heksje Wijsneus!

http://www.HeksjeWijsneus.com

 

Bij dit boek hoort een los verkrijgbaar zakje met de bijbehorende krachtdieren:

DSC08054

)o(

NL (Pagan) Kinderboek: Juniper ( zelf te lezen vanaf 11 √° 12 jaar ).

juniper

Juniper (v.a. 11 √° 12 jr): Als afronding van haar opvoeding wordt Ninnoc, de verwende dochter van koning Mark van Cornwall, naar haar meter Euny gestuurd. Euny is een doran, een wijze vrouw die over magische krachten beschikt. Juniper, zoals Ninnoc door Euny wordt genoemd, wordt door haar opgeleid tot doran. Het sobere en harde leven in het hutje ver van het kasteel valt Juniper heel zwaar. Maar na een jaar en een dag keert Juniper als doran op het kasteel terug. Al snel worden haar kennis en wijsheid op de proef gesteld en moet ze haar krachten meten met een echte heks, die het rijk van haar vader te gronde wil richten.

(hierna komt deel 2 : Heksenkind en deel 3: Colman…alle 3 de boeken zijn los van elkaar te lezen).

)o(

Tagwolk