Archief voor maart, 2014

Ostara kleurplaten

Via: internet

218_color_5[1] 18456091v1_225x225_Front_padToSquare-true[1] 131097039122963929_QopP8l0T_c[1]  draft_lens3139432module148604497photo_4_1299014588free_printable_daffodil_coloring_page[1] draft_lens17742775module148933648photo_1_1300295567ostarafinished[1] draft_lens17742775module148933648photo_3_1300295567egg[1] draft_lens17742775module148933648photo_4_1300295568free_printable_easter_chicks_coloring_page[1] draft_lens17742775module148933648photo_5_1301892543eggbasket[1] draft_lens17742775module148933648photo_6_1301892544girl_with_easter_basket[1] eggfullydecorated2pagan[1] image002[1] images[10] (2) imagesCA12YX9I imagesCADBBR2P imagesCADFXJU5 imagesCAH3T6PI kleurplaat%20konijn[1] kleurplaat-pasen-vrolijk-pasen-paasmand-medium[1] lente-t14741[1] ostara2[1] (2)paasei-t6898[1] paasmand[1] paasplaat14[1] x-chick-egg[1]

Advertenties
Afbeelding

Afbeeldingen / Victoria Frances

via:

300_200703c[1] 4687819381_21d2b2646a[1] imagesCA81PH21 imagesCAXAZV3B misty_circus_coverbig[1] misty_circus2_03[1] misty_circus2_contraportada[1] misty_circus2_madame_chloe[1] misty_circus2_pocima[1] mistycircus02[1] py_pp32058[1] py_pp32558[1]

Afbeelding

Afbeelding

via:Fairies, dragons and other mythological creatures

Artist http://sugarmints.deviantart.com/

1453325_10151976595447477_318097116_n

humor / crea

via:Moms On Brooms

537117_736855503012055_1026904224_n

Afbeelding

Afbeelding / draak

via:Angelus Fabulous

Dragons lair art by Ironshod
(tous droits réservés @)
Angelus Fabulous

1901702_699699940082951_1777702065_n

spreuken klas 4 (de edda)

via: http://www.vrijescholen.nl/public/nl.vrijescholen/www/files/1338290836_Getuigschriftspreuken%20klas%204%20-%20Gedichten%20in%20de%20vorm%20van%20affirmaties%20-%20thema-%20de%20edda.pdf

26 Getuigschriftspreuken voor klas 4
Thema: De Edda
Gedichten in de vorm van affirmaties
April 2002/ februari 2008 door Lisette en Martin Stoop

Thor.
Ik ben de machtige moedige Aze,
Ik trek de blazende slang tot de bootrand op.
En ik sla van boven het boze monster
Met Mjölnir, mijn hamer, hard op zijn kop.

Thor.
Ik hoor een helpende stem:
“Slinger de kelk naar de kop van Hymir,
Harder is die, dan het hardste glas.”
Ik volg nu ras die wijze raad.
Smijt met kracht die kelk kapot.

Thor.
Ik sterke God grijp vast de rand
En draag de ketel dwars door de zaal.
Zet de ketel als helm op mijn hoofd.
Zo krijgt Aegir zijn kookpot van mij

Freya.
Het is bar en boos en ik bries van woede
Ik stampvoet zo, dat onder mij beeft de burcht der Azen.
Nee! Nooit zal ik rijden naar het reuzenland.
Dus de machtige goden gaan te rade,
Hoe zij weer halen de hamer van Thor.

Thor.
Vreugde mijn hart vervult,
Nu ik voel in mijn handen de hamer.
Ik dood eerst Thrym, de koning der Thursen,
En verbrijzel ook al het reuzengebroed.

Thor.
Deins maar t’rug Thrym, dwars door de zaal.
De ogen van je bruid branden vol vuur.
Zonder blozen drink ik van de mede nog meer
Totdat men mij brengt Mjölnir als bruidsgift.

Loki.
“Zij eet een os, een achttal zalmen en drinkt drie vaten mede!
Is dit wel Freya?”, vraagt Thrym.
Als slimme dienstmaagd aan die dis gezeten
Wist ik het reddende antwoord op deze reuzenvraag:
“Acht dagen lang at Freya niet.
Zo reikhalst zij naar het reuzenland!”

Skirnir spreekt met Freyer.
“Freyer hoe heftig wordt u door hartstocht verteerd? “
“Skirnir, in Gymirs woning zag ik Gerda, mijn vlam.”
“Geef mij een ros, dat ik rijden kan door de flakkerende vlammenwal
en ook het zwaard, dat vanzelf vecht als een held er mee houwt.
Ik breng de bruid, die gij bemint.”

Wingthor
Woedend waak ik en ik wil wraak.
“Ik versloeg niet Skrymir maar Utgard-loki!
Het zeewater zakte, toen ik dronk uit de hoorn!
De wereldslang wankelde en de tijd liep bijna terug!
De volgende keer mist Mjölnir niet!”

Thor.
“In een of twee teugen leegt men hier deze hoorn.”
Dan begin dus ik vol geestdrift te drinken,
Ha! Bij de tweede teug zakt de drank al tot net onder de rand.
Deze derde keer slok ik, als moest ik sterven! ……..
…….. En zo ontstond in de zee: eb en vloed

Thjalfi.
Kijkend naar mij, zegt de koning der reuzen:
“Zeg eens knaapje, laat eens zien wat jij kan.”
Een ronde wil ik rennen tegen de snelste reus.
Ik raas sneller dan een reus rennen kan.
Helaas van Hugin kan ik echt niet winnen.
Gedachten zijn nu eenmaal suizelingwekkend snel.

Thor.
Ik waad door het woest stromend water,
Geeft Gjalp, de rivier plots een grimmige vaart.
Ik grijp me vast aan de gordel van Grid.
Ik smijt een steen en stop de stroom.
Ook zonder Mjölnir ga ik nu moedig verder

Thor.
Geirröd zat grijnzend bij het vlammende vuur.
Smijt hij slinks een gloeiende staaf naar mij.
Maar woedend werp ik dat withete ijzer terug.
Bij het grijpwerk en gooien helpt mij de handschoen goed.
Ik gesp mijn gordel strak om mijn middel.
En sla met mijn staf die trollen tot moes.

Iduna.

Voor mij staat Thjassi, de tierend stormreus.
“Blijf bij mij. Ik bied je de kroon van Thrymheim.”
“Nu niet en nooit niet! Alleen de Asen eten deze appelen.
Geen reuzenmond zal er ooit aan raken.
Mijn man is Bragi en hem zal ik minnen.”

Sindri
Ik smeed stevig en snel.
Een hemelse hamer voor Thor.
Brok blijft aan de blaasbalg.
Stekende vlieg, jij vervelend dier.
Lastiger dan Loki ben jij hier.
Doorzetten nu, Mjölnir reeds dreunt.
Die altijd rakende reuzendoder.

Thor.
Uit de rots zie ik rennen veelhoofdige reuzen.
Vol toorn til ik dan de ketel van mijn schouder.
Ik splijt hun schedels met de macht van Mjölnir.
Nu kan ik ontmoeten Odin als veerman.

Loki.
Zie! Swadilfari sleept de stenen om Asgards grenzen te sluiten.
Zon, maan en Freya moeten ze missen, als niemand ingrijpt.
Als lieflijke merrie verleid ik die listige hengst.
En dan schenk ik Odin …. Sleipnir, de snelle.

Odin.
Ja Baugi, boor een gat door deze berg.
Breng mij binnen bij Gunlöd, de reuzin.
Haar verleid ik in volle verbazing.
Drink daar dorstig Suttungs mede.
En als adelaar breng ik de mede naar Aasgard.

Odin.
Alle Asen wachten op de muren van Aasgard.
Met een buik als een vat vlieg ik in volle vaart.
In een flits zo fel vul ik de vaten.
De stralende zon slaat de reus dan ter aarde.
En Suttungs mede behoort nu aan de mens.

Thor.
Wij Asen zoeken samen naar Loki de listige.
Odin ziet Loki, Hönir voelt list en ik lach hem uit.
Wij werpen het net en waden door het water.
Spring maar Loki, stevig ik grijp je staart.

Heimdal.
Ik helwitte god, hoor van Odin mijn opdracht.
“Breng mij Loki, de dief, die Brisingamen bezit.”
Dus duik ik diep en vecht met die vluchtende zeerob.
Nu krijgt Freya haar ketting weer terug.

Heimdal haalt de ketting weer.
Een gapende wolf of een golf, die zwelt?
Het is Loki, die listige adder!
Ik spring op Goudkop,
geef hem stevig de sporen,
want Brisengamen breng ik weer.
Ik zie de dief wel duikend vluchten.
Snel een rune geritst en het recht is gehaald

Freya.
Ik ben verleid door die vlechtende dwergen.
Door Midgard dwaal ik op zoek naar mijn man.
Deze vurige ketting brengt nu de kunst der liefde.
Zij geeft aan de aarde een tranenspoor van goud

Iduna.
Ik kom uit de aarde naar Asgard.
Ik geef de goden de gave van de jeugd.
Op ieder feest geef ik kracht uit mijn kist.
Want vol liefde deel ik de appelen aan alle Asen uit.

Tyr.
Goed Odin, ik zal de felle Fenriswolf binden.
De dunne draad, Gleipnir, breng ik als grap gewoon.
Als argwaan wekt die onooglijke draad.
Geef ik held mijn hand… als pand voor de poging.
Bok! Die Leugenwolf bijt, maar blijft wel geboeid.

Heimdal.
Op de Bifrostbrug blaas ik, Heimdal, mijn hoorn.
Als wachter weet ik, wie er komt en wie gaat.
Ik leef in de lichtglans en ken alle kleuren.
Ik waak over werelden, het licht is mij lief.
mei 2002, Lisette enMartin Stoop.

ei crea…

via:Confessions of Crafty Witches

481742_225792414233544_178857421_n

Tagwolk