Mabon / Herfst (21 september)

Mabon (21 September) :


Mabon ( Te vinden op www.heksenshop.nl)

Het feest van de tweede, en tevens laatste, oogst. We gaan dit nu nog eenmaal uitbundig vieren voor we ons terugtrekken voor de naderende koude en donkere tijden. Dit wordt gesymboliseerd door de afdalende god naar de onderwereld. Ook op deze datum zijn de dag en nacht weer even lang, de wereld is in balans en zal snel gaan buigen naar het duister.

Kruiden: Appel, bessen, bosbes, ceder, druiven, hazelaar, hop, naaldbomen, tabak.

Altaarversieringen: Wijnranken, zaadbollen, herfstbladeren.

Wierook: Benzoë, eikenmos, jeneverbes, myrrhe, salie, sandelhout.

Edelstenen: Amethist, carneool, gele edelstenen, lapis lazuli, saffier.

Godinnen & Goden: Fruit goden, Fruit godinnen, groente godinnen, bessen godinnen, oogst goden, wijn goden.

Kaarsen: Bruin,goud, oranje,paars.

Voedsel & drank: Wijn, appelcider, bessen thee, maïs, brood, noten, wortelen, aardappels.

Activiteiten: Wijn maken. Wandelen. Verzamelen van zaadbollen en zaaddoosjes. Slingers maken van Bladeren.

Een Mabon verhaal:

Eens, lang geleden toen deze oude wereld nog erg nieuw was, was er een moeder. Haar naam was Modron, wat Grote Moeder betekent, want ze was mooi en sterk, en haar liefde straalde van haar af, als het licht van een grote zon. En Modron had een zoon, wiens naam was Mabon, wat Grote Zoon betekent. Mabon glinsterde en schitterde met de liefde van zijn moeder, en in hem, schitterde zijn eigen hart ook met liefde terug. Degenen die naar hem keken werden verblind door zijn grote jeugd en energie. Maar toen hij nog maar net geboren was, vond er een tragedie plaats. Mabon had nog niet 3 nachten geslapen aan de zijde van zijn moeder, zogend aan haar borst en soezend in haar armen, toen hij werd gestolen….. weg de duisternis in! Nadat Modron wakker werd, was haar geliefde zoon verdwenen en niemand kon haar vertellen wie hem had gestolen. Zij treurde en weende en haar tranen zwollen en stroomde als een grote oceaan van verdriet . Verdriet die even groot was als de liefde voor haar zoon.

Vele jaren gingen voorbij, zonder een glimp of een geluid van Mabon, en al die tijd bleef Modron rouwen en hoop koesteren. Op een dag arriveerde er een koning die Modron wou spreken over haar zoon. De koning heette Arthur en hij kwam met een gevolg van bekwame en moedige ridders. Koning Arthur en zijn ridders hadden een onmogelijke taak toebedeeld gekregen: Ze moesten op het grote en verschrikkelijke zwijn Twrch-Trwyth jagen. Dit zwijn was zo sterk, zo snel en zo zwaar, dat tot nu toe, geen enkele jager in de wereld hem op had kunnen sporen en hem had kunnen doden. Alleen de grootste jager van allen zou dit kunnen, maar wie zou dit kunnen zijn? Er ging een gerucht door het land en men fluisterde dat Mabon, wiens naam betekende – de grote zoon- , al als baby zijnde met een dergelijke grote energie was omgeven, dat als hij nog in leven zou zijn en gevonden zou worden, hij wellicht het zwijn kon verslaan. En Koning Arthur was naar Modron gekomen, om haar te vragen of ze wist waar haar zoon gevonden zou kunnen worden.

Die vraag doorboorde Modron’s hart en ze lachte wrang door haar verdriet heen. ‘Denk je dat ik me dat , al die lange jaren, nog niet zelf heb afgevraagd ? En toch, al is mijn verdriet zo groot als de diepste oceaan, zo groot als de donkerste uitgestrektheid van de hemel op een maanloze nacht, ben ik nooit in staat geweest om te achterhalen waar hij is en of hij zelfs nog in leven is. Je hebt een lange weg afgelegd, Koning Arthur, maar ik kan u niet helpen. U kunt nog beter aan -De Merel- vragen waar de jongen is verborgen!” voegde ze er met een verdrietig en hulpeloos gebaar aan toe.

Koning Arthur en zijn ridders, vastbesloten niet op te geven, gingen heen en zochten de Merel op. de Merel, was een oud schepsel, die sedert lange tijd de poort bewaakte naar andere sferen, aan de rand van de dageraad. Koning Athur stelde zich voor en vroeg de Merel. “Zeg mij of u iets weet van Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald aan de kant van zijn moeder”. Weet jij waar hij verborgen word?”

De Merel keek neer op Koning Arthur en zijn ridders met snelle obsidiaan ogen. “Ik ben oud, zoals u weet, zei hij eindelijk. “Je ziet de stoffige plek waar ik hier zit? Toen ik werd geboren, stond hier een smid aambeeld, de grootste die u ooit heeft gezien en gemaakt van het hardste ijzer. Toch geen hamer heeft dit aambeeld ooit aangeraakt. Alleen ikzelf pikte er elke dag zachtjes tegenaan. Nu is niets meer van over, behalve het stof onder mijn voeten. Dat is, zei de Merel, het stof opwapperend met zijn vleugels, hoe oud ik ben. En toch heb ik nog nooit iets gehoord of gezien van Mabon, de zoon van Modron.

Maar, ging de Merel verder, “ik weet iemand, die zelfs ouder is dan ik, misschien weet hij iets.”

Koning Arthur en zijn ridders bedankte de Merel voor zijn vriendelijkheid en volgde zijn aanwijzingen. Die brachten hen naar de heldere Hertebok van het bos, waarvan de oude pels jas glinsterden als het middag zonlicht. ” Hertebok ,” riep Koning Arthur, “Zeg mij of u iets weet van Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald aan de kant van zijn moeder”. Weet jij waar hij verborgen word?”

De Hertebok hief zijn enorme hoofd en staarde naar Koning Arthur en zijn ridders met zijn oude amberkleurige ogen. “Ik ben oud, zoals u weet, zei hij eindelijk. “Zie je deze enorme eik, waar we voor staan? Toen ik werd geboren, was deze eik nauwelijks een jong boompje , net opgesprongen uit zijn eikel. En toch is het nu de grootste boom in het bos, dik met jaren van groei, zijn zware ledematen wijd uitstrekt in alle richtingen. En de tanden van mijn eigen gewei nummeren net zoveel als diens takken. Dat is zei de Hertebok, trots swingend met zijn hoofd, hoe oud ik ben. En toch heb ik nog nooit iets gezien, noch gehoord van Mabon, zoon van Modron.

“Maar,” zei de Hertebok verder, “ik weet iemand die is zelfs ouder dan ik, vraag het eens aan haar..”

Koning Arthur en zijn ridders bedankte de Hertebok voor zijn vriendelijkheid en volgden zijn aanwijzing. Al snel leidde die hen naar de Uil, wiens kabbelende maanlicht ogen, het komen en gaan van de nacht hadden gezien, gedurende onbekende eeuwen. En nu keek de Uil, koning Arthur met kalme vriendelijkheid aan . “Uil,” riep Koning Arthur, “Zeg mij of u iets weet van Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald aan de kant van zijn moeder”. Weet jij waar hij verborgen word?”

De Uil streek in stilte haar vleugels en draaide haar gevederde gezicht naar Koning Arthur en zijn ridders. “Ik ben oud, zoals u weet,” zei ze eindelijk. Zie je deze oude beboste vallei, waarin wij nu staan ? Toen ik werd geboren, stond hier ook al een bos, nog ouder en wilder dan deze. En ik zag hoe de mensen af en aan van het land verhuisden op deze grond.

Ik zag hen langzaam het land verlaten, op zoek naar vruchtbare bodem. En op de plek van het eerste bos, groeide een ander bos en ook dat bos werd wild en vreemd naar gelang de tijd. Nieuwe bewerkers kwamen en sneden en velden de wortels in de aarde, totdat het bos verdorde en verdween en de vallei achter bleef als een lege schaal onder de hemel. Maar het leven van de mensen gaat voorbij en ze gaan net zo gemakkelijk ten strijde tegen elkaar als ze het heilige land droog leggen. De mens vertrok weer en liet dit dal over aan de goden. Dit is het derde oerbos en ik heb de wildernis zien groeien. Dat is hoe oud ik ben zei de uil en haar lage ogen glinsterden als diepe poelen. En toch heb ik nog nooit iets gezien, noch gehoord van Mabon, zoon van Modron.

“Maar,” zei de Uil tegen Koning Arthur, “ik weet iemand die is zelfs ouder dan ik en ik zal u naar hem toe brengen.”

Koning Arthur en zijn ridders bedankte de Uil voor haar vriendelijkheid, en volgde haar. Ze leidde hen al snel naar de edele Adelaar. Die hield zijn hoofd omhoog en had een snavel en klauwen zo scherp, dat zelfs de lucht erdoor in tweeën gesneden kon worden. “Adelaar”, riep Koning Arthur, “Zeg mij of u iets weet van Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald aan de kant van zijn moeder”. Weet jij waar hij verborgen word?”

De Adelaar zat vorstelijk en streek een paar verdwaalde veren op zijn plaats. Hij knipperde met zijn welwillende en doordringende ogen naar Koning Arthur en zijn ridders. “Ik ben oud, zoals u weet, ‘zei hij eindelijk. “Zie je deze kleine rots, die ik vast grijp tussen mijn klauwen? Toen ik werd geboren, stond hier een grote staande steen, zo hoog verheven dat hij boven elke berg uittorende. Ik kon er elke avond op gaan zitten en ik kon hoofd en mijn snavel zo hoog tegen de bovengrens van de zwarte hemel steken, dat mijn snavel de duisternis kon doorboren en er zo steeds weer een ster bij kwam. De sterren die je nu ziet zijn talrijk en teveel om te tellen en ik heb ze stuk voor stuk gemaakt. De grote staande steen is vervolgens door de stuwkracht van de aarde, door de wind, door de regen, in een dans met deze drie elementen van aarde, lucht en water, veranderd in slechts wat nu over is gebleven : een kleine rots tussen mijn klauwen. Dat is hoe oud ik ben “zei de Adelaar, En toch heb ik nog nooit iets gezien, noch gehoord van Mabon, zoon van Modron.

Koning Arthur begon wanhopig te worden en vroeg zich af of ze ooit nog Mabon, de Grote Zoon van Modron zouden vinden. Mabon,de enige die hen zou kunnen helpen om op het verschrikkelijke en wilde zwijn te jagen. Zijn gezicht was verwilderd door het vele zoeken, zijn ogen waren diep gezonken van de slapeloze nachten en van de lange zwerftocht naar deze steeds weer oudere wezens. Van wie geeneen hem tot nu toe had kunnen helpen. Zijn ridders voelden de wanhoop ook, hoewel ze trouw aan hun koning waren en hem vertrouwden. En zoals een goede Koning voor zijn volk en vriend betaamd, vreesde Koning Arthur dat hij wellicht spoedig zijn zoektocht af moest breken voor het bestwil van zijn metgezellen en ook voor zichzelf.

De Adelaar, wiens scherpe geest de vermoeidheid en stress in het gelaat van Koning Arthur kon lezen, had sympathie voor de vermoeide koning.  “Laat me je een vertellen verhaal,” zei hij tegen Koning  Arthur.  “Het verhaal begint zo :.. Eens, lang geleden toen de wereld nieuw was …. was er een grote hongersnood in het land waar ik vandaan kom. Ik was toen nog jong en had mijn eerlijk deel in het lijden van de honger. Op een dag had ik verder gevlogen dan mijn gebruikelijke jacht plekken, op zoek naar iets te eten. Toen ik opeens, ver onder mij, in een klein meer, gelegen in de schaduw van negen hazelaars,een snelle glans van een vis in het water zag. Zonder na te denken, dook ik met mijn klauwen gebald, vastberaden om de vis te vangen met mijn scherpe klauwen diep in hem. Zodat ik tenminste, die nacht niet zou sterven van de honger. Maar  de vis was gezegend met een bijna monsterlijke kracht, en het dier trok me onder water, dieper en dieper naar beneden in de spiraalvormige, wervelende duisternis van het meer. Als ik niet definitief afstand had gedaan van de gedachte aan mijn eigen honger en niet de vis had losgelaten, dan  was ik zeer zeker verdronken.

“Dit schepsel, ontdekte  ik later, was de oude Zalm der wijsheid. Zij is nog ouder dan ik, en leefde al eeuwen na eeuwen in de heilige meer. Zij voedde zich met het eten van de hazelnoten die in het meer vallen van het omringende bos. Hazelnoten is voedsel voor de goden, zeggen men en het zou me  niet verbazen als de Wijze Zalm zelf een godin was, die huist in die vreemde en mysterieuze plek. Een loutere Adelaar zoals ik , zou nooit een Godin tegen haar wil kunnen vastleggen! Maar laat me je vertellen, Koning Arthur, als de Zalm der wijsheid nog steeds in het meer woont, dan kan ik u naar haar toe brengen. Hoewel alle oudste wezens van het land  je niet kunnen vertellen waar Mabon, de zoon van Modron te vinden is, zal zij je zeker weten te helpen! En als zij het niet kan, dan is uw hele zoektocht voor niets geweest. ”

En zo gingen Koning Arthur en zijn ridders, vol goede hoop en nieuwe energie weer op pad. Met de Adelaar  als gids trokken ze ver over het land, over zachte groene dalen en door de donkere bossen, totdat ze uiteindelijk uitkwamen bij het heilige Meer met de negen Hazelaars.  Uitgeput, knielde Koning Arthur neer, aan de rand van het Meer.  Het oppervlak kabbelde in subtiele golven in het Meer tussen de wortels van de bomen door.  Terwijl Koning Arthur naar het water keek, leek het wel alsof  hij tussen de reflectie van de schaduwtakken, oude, sprankelende ogen kon waarnemen van de Godin zelf, die naar hem glimlachte…..en toen waren ze weer weg! In een flits, schoot het zilveren lichaam van een vis door het water, en Koning Arthur riep: “Zalm der Wijsheid! We hebben een lange weg afgelegd, om je hulp te vragen. We hebben gesproken met de Merel, met het Edelhert, met de wijze Uil en met de Adelaar. En van al deze oude wezens, kon niemand ons leiden naar diegene die we zoeken. Wij zijn op zoek naar Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald aan de kant van zijn moeder”. Weet jij waar hij verborgen word?”

Uit de diepten van het Meer kwam een mooie fluisterende stem, nauwelijks te onderscheiden van de kabbelen van de stroom.  “Heb je zijn moeder al gevraagd? ‘

“Jazeker!”  zei Koning Arthur: “Maar ze zei dat ze het niet wist!”

Droevig gelach borrelde op uit het glimmende duistere water.  “Modron’s verdriet over het verlies van haar zoon is net zo groot als een oceaan. zei de Zalm Der wijsheid, “De oceaan is mijn thuis en ik ken de geheimen van de diepte net zo goed als mijn eigen geheimen. Elk jaar keer ik terug naar dit Meer en volg ik de stroom tot ver in de heuvels van dit land, helemaal tot aan de lente, tot op de binnenplaats van het kasteel van het Licht. En Ik zeg u, Koning Arthur, dat ik nu al vele jaren het geluid hoor van tranen van verdriet van een verlorenen en alleen maar als ik er kom. ”

“Denkt u , Wijze Zalm, dat het droevige geluid komt van de Grote Zoon?” “Daar  twijfel ik niet aan,” zei de Zalm.  En ik zal u naar hem toe brengen. U mag mee op mijn rug als ik zwem, maar  ik kan  maar twee tegelijkertijd dragen . U zult alleen moeten gaan, Koning Arthur, zodat wanneer u de Grote Zoon bevrijd hebt van zijn gevangenschap, ik u beiden terug kan nemen.

Koning Arthur nam afscheid van zijn ridders, die met een mengeling van moed en schroom hun koning zagen vertrekken. Koning Arthur klop op de lange, gladde achterkant van de Zalm der wijsheid. En zo snel als een glinstering over het water, zwom de Zalm met Koning Arthur op haar rug. Aan weerszijden snelde het landschap langs hen heen met een magische snelheid en al snel naderden ze de stroom nabij het grote kasteel van het Licht. Het kasteel van Licht was ene vreemde naam, daar het een donkere en verboden plaats was, geheel overwoekerd en half verrot en geruïneerd door lange verwaarlozing. Naarmate de Zalm der wijsheid dichter bij kwam bij het kasteel, hoorde ook Koning Arthur het huilen en de treurende echo geluiden die van binnenuit de bemoste stenen muren klonk. Koning Athur sprong van de rug van de Zalm der wijsheid af en sloop de schemerige binnenplaats van het kasteel op. Met zijn zwaard sloopte hij het zware gevest van de binnendeur , die gelukkig oud en rot bleek te zijn, en al snel week de deur opzij. Koning Arthur sloop door de deur, omlaag naar de druipende kerkers van het kasteel, van waar het snikkende geluid kwam. Het geluid leidde hem uiteindelijk ,in een verre hoek in de kerker,  naar een ingedoken figuur van een huilende jonge man. Door een geluid, keek de jonge man op en hoewel zijn ogen rood waren van het huilen, was  zijn gezicht stralend en jeugdig onder de groezelige strepen van vuil en tranen.

“Jij daar, zei Koning Arthur, op een bevelende toon van een echte Koning:” Ben je Mabon, de Grote Zoon van de Grote Moeder, Modron?’

De jonge man kwam snotterde overeind en veegde zijn neus af met de rug van zijn hand.  “Natuurlijk ben ik, meneer, en ik zit al eeuwen na eeuwen opgesloten in dit vreselijke kerker .

“Nou,” zei Koning Arthur, de deuren zijn verrot, de muren zijn afgebrokkeld en ik heb een grote jager nodig die het wilde verschrikkelijke zwijn genoemd Twrch Trwyth kan verslaan. Ik ben gekomen om je te bevrijden. Wil je meekomen? ”

“Natuurlijk!”  Zei Mabon , en hij volgde Koning Arthur snel uit de zwarte kerkers. Op naar de bleke zon erboven.  Samen klommen ze op de rug van de Zalm der wijsheid, die met geheime zachtheid naar de jonge man keek. Ze streefde er niet na om de Koning en zijn metgezel droog te houden en het water spatte en dansten tegen hun zijden, telkens als de zalm sprong. Haar glinsterende lichaam kronkelen met vreugde en ze ontweek gemakkelijk enkele rotsen. Al snel waste het water al het vuil van de strijd van jaren in het donker verblijven, uit het gezicht van Mabon. En  zijn hele gezicht leek te schijnen, sterk en gezond.

Dit was hoe Mabon aan zijn moeder, Modron verscheen, helder en glanzend. Begeleid door Koning Arthur en al zijn dappere ridders die hen volgden. Zij verwelkomde hem met een dankbaarheid en een geluk die groter was dan de oceaan, groter zelfs dan het zonlicht of de zon zelf. Ze schonk hem een glimlach en een laatste dankbare kus. Hierna gaf ze Mabon haar zegen om met Koning Arthur mee te gaan om te helpen in de jacht op het vreselijke zwijn Twrch Trwyth

Want, zo bleek al snel, Mabon was inderdaad de grootste jager van  het hele land en hij maakte snel een eind aan het enorme zwijn. Vervolgens werd er natuurlijk een groot feest gehouden, waarbij Modron en Mabon beiden met plezier en eervol aan de tafel zaten bij Koning Arthur.

Circle Round

Activiteiten tips: uit het boek “Circle Round” zijn:

–      Bak suiker krakelingen

–      Appelbollen maken in de oven.

–      Maak een mobile voor in huis te hangen van herfstvoorwerpen, zoals eikeltjes, bladeren, dennenappels, rozenbottels etc.

–      Maak zelf gemaakte appelmoes.

–      Maak eigen popcorn met wat poedersuiker of zout eroverheen (naar gelang de voorkeur).

Zomeroogst

In het boek Zomeroogst (van Diana Monson) staan de volgende activiteiten:

Raadspelletjes met fruit en groenten:

–      Herinneringsspelletjes:verschillende fruit- en groenten soorten liggen op tafel. Spelers worden geblinddoekt. Dan wordt er 1 fruit- / groenten soort verwijderd of toegevoegd. De spelers moeten raden wast er dan verwijderd of toegevoegd is.

–      Tastzin: leg ene doek over het fruit en de groenten heen. Alle spelers betasten om beurten een willekeurig soort onder de doek en benoemen deze. Vervolgens wordt er nagegaan wie het goed geraden heeft. Je kunt ook de opdracht geven ene bepaalde fruit- / groenten soort via tastzin op te sporen onder de doek.

–       Smaakzin: eerst alle fruit en groenten soorten proeven. 1 speler wordt geblindoekt. Vervolgens wordt er een stuk fruit/groenten in de mond van de speler gestopt. Hij/zij moet raden wat het is. Oudere kindreen kun je ook 2 verschillende soorten tegelijkertijd laten proeven.

–        kastanje ketting maken

–      wat heb je nodig om

DSC08010

popjes en dieren te maken : kastanjes, eikels, beukennootjes, gevleugelde zaadjes van de esdoorn, rozenbottels, kleine bladeren, grassen, plukjes mos, schors, veren, kleine stokjes of afgebrande lucifers, besjes of kralen voor ogen, spijkers of ander gereedschap om gaatjes mee te maken, lijm, schaar en mes.

Activiteiten uit “de acht jaarfeesten” van Joke & Ko Lankester:

– herfstkrans maken

– herfstpotpourri maken

– kruidige herfstkoekjes maken

– appelflappen maken

– Appelcider maken

– Herfstwierook maken

DSC08008

Activiteiten uit het boekje “ The Simple Sabbat ” (van M.Flora Peterson):

– Kijk naar de zonsopkomst en zonsondergang

– ga naar een boomgaard en pluk appels

– maak appelmoes

– maak offers om je voorouders te danken

– maak spreuk sterren

– ga in de buurt ganzen en eenden voeren

– oogst fruit en groenten van het land

– Ga naar een boeren markt

– maak bessen jam

– bezoek een dierentuin in de buurt en wens de dieren een goede gezondheid toe

DSC08009 

Activiteiten tips uit het boek “leven met het jaar” zijn:

– maak een herfsttransparant

– maak van kastanjes, sate prikkers en een draad een spinnenweb

– schil een appel en maak er plakjes van. Deze plakjes hang je vervolgens aan een sokje of een draad te drogen.

– pompoensoep maken

– elsje fiederelsje zingen

– maïspopje maken

– vliegeren

– vlieger maken

– pijl en boog maken

– maak een trip-trap draak

-kroon maken van herfstbladeren

– maak een voederkelk voor vogeltjes

IMG_5006

– Versier het altaar met eikels, eikentwijgjes, dennenappels, maïskolven, graan, fruit en noten. Zet er een boerenmandje bij met allerlei kleuren gedroogde bladeren. Strooi tijdens het ritueel de gedroogde bladeren in het rond.

– Het is heel passend om tijdens Mabon in het bos te lopen of in de ongerepte natuur en daar zaden, beukennootjes en dergelijke en gedroogde planten te verzamelen. Je kunt er iets van gebruiken om je huis mee te versieren en een deel bewaren voor kruidenmagie. Het voedsel voor Mabon bestaat uit hetgeen je bij de 2e oogst bijeensprokkelt: granen, vruchten en groenten en maïs. Maïsbrood is traditioneel, evenals bonen en gebakken kalebas.

Step into the circle 1

– Herfst begint op 1 Augustus, met Lughnasadh en de tarwe oogst. De dagen worden korter en alle tuingroenten en fruit wordt rijp. We bakken graag speciaal brood voor dit feest. We beginnen te oogsten wat we gezaaid hebben, zowel uit onze tuin als in ons leven. Net zoals we nu nieuwe school kleding kopen om weer naar school te gaan, beginnen we ons klaar te maken voor de meer plechtige feestdagen die komen en de winter voor ons.

heksenfeesten en rituelen

– Begin de herfst met een druivenkuur. Eet verdeeld over de hele dag een kilo lekkere druiven

– Denk aan een ontslakkingskuur in het weekend.

– Behandel je gezicht met vochtinbrengende middelen en drink dagelijks 2 liter water.

– Drink als oppepper yogi-thee als je je somber voelt. (verschillende smaken zijn te koop in reformhuizen/biowinkels).

– Is het ’s ochtends nog donker wanneer u opstaat? Denk aan uw persoonlijke ochtendritueel en neem de zonnegroet uit de yoga en een vitaliserende douche met een energetiserende douchegel op in uw programma.

– Leer “nee” te zeggen. U bent niet voor alles en iedereen verantwoordelijk.

september is ideaal om te wandelen en de gezondheid te bevorderen.

406754_480696511969691_191191204_n

Gevonden op: http://www.thespiritofthegoddessis.nl/Jaarfeesten/Jaarfeest_Mabon.htm

MABON

Mabon , ook wel Herfstequinox genoemd wordt op of rond 21 september gevierd. Het is de tijd waarin de zomer voorbij is en het afnemen van het zonnejaar wekelijks gevoeld wordt. Je ervaart dit het meest na de tijd waarop de dagen en de nachten even lang duren, het moment van de herfstequinox. Vanaf die tijd wint de duisternis het van het licht en is het langer donker dan licht.

In vroegere tijden was dit de tijd dat de boeren hun schulden vereffenden met hun schuldeisers. Zowel de Lente-equinox als de Herfst-equinox zijn tijden van balans, maar Mabon is een tijd van herbalanceren, van dingen weer recht zetten. De oogst is binnen en het is tijd om te zien wat we op voorraad hebben.

Dank betuigen is niet alleen dankbaar zijn, maar het vereist ook taxatie en overpeinzing. Het Herfstfeest zoals dat door de eeuwen heen gevierd is, vooral een dankfeest voor de laatste oogst. In onze streken zijn dat vooral appels, peren en noten. Rond de Middellandse Zee bestond een belangrijke cultus rond de Wijngod Dionysos.

De God werd geacht te sterven met de in de herfst geoogste druiven en herboren te worden in de wijn.

In het Rijngebied, waar de wijnbouw ook belangrijk was, werd de vrouw die de laatste tros druiven oogstte, uitgeroepen tot Herfstkoningin. De laatste trossen werden aan een tak of boompje gehangen dat werd versierd met koeken en worsten en plechtig werd rondgedragen.

Dat boompje werd dan Herfstmei genoemd. Een mei is de levensroede die de vruchtbaarheid van de oogst in zich opneemt en doorgeeft.

In andere streken liep men bij het Herfstfeest met fakkels om de velden heen om de vruchtbaarheid van de akkers te versterken. Ook werden vrij algemeen herfstvuren ontstoken die eveneens de vruchtbaarheid bevestigden en versterkten.

Mabon is het tegenovergestelde aspect van Ostara, omdat nu de tijd van terugtrekken en vermindering begint en niet in groeien en vooruitstreven. Dit feest is een ritueel van dankzegging aan de zon, de maan, God en Godin. Het is de tweede wilde, groene oogst van de overblijvende gewassen en men viert de vruchten en groenten. Men ‘bidt’voor het overleven van de komende winter. Dit is de oorspronkelijke oogstmaaltijd, die overgenomen werd door het Christendom. St-Michael, aartsengel van de zon en patroonheilige van hoge plaatsen, verving hier de Zonnegoden.

Michaelmas vierde men op 29 september. Ook Thanksgiving heeft zo zijn overeenkomsten met dit feest en heet niet voor niets; dankgeving. De God van het licht word verslagen door zijn tweelingbroer en alter-ego; de God van de duisternis. Maar het feit dat de dag en nacht even lang duren, ziet men als een balans van de vrouwelijke en mannelijke krachten. De Godin zelf rust, terwijl Lugh nu op weg gaat naar de onderwereld. Men viert de tweede oogst tevens komen de oogsten ten einde. Het duister neemt het licht over. Door het tentoonstellen en eten van de oogstproducten doet men aan sympathische magie (uitbeelden wat je wilt hebben), zodat er voldoende voedsel zal zijn tijdens de winter.

Het is het seizoen van appels en druiven. Het huis word versierd met gedroogde bladeren en feestelijke schalen met fruit. Men gaat de wildernis en de bossen in om zaadbollen te verzamelen en te drogen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het huis mee te versieren of om te bewaren voor het verwerken van kruiden.

Druïden klimmen op een heuveltop om afscheid te nemen van de zomerzon.

Men maakt wijn en bezoekt graven. Met Mabon komt de zon exact in het Oosten op en gaat exact in het Westen onder en heeft precies een boog van 180 graden. Na Mabon zal de zon steeds meer Zuidelijk opkomen en ondergaan tot opnieuw de kortste dag aangebroken is met Yule. Mabon is de belofte van de aankomst van de ziel in de andere wereld met Samhain.

De naam Mabon is afkomstig van de Keltiache god, die voluit ‘Mabon map Modron’heet, wat ‘jeugd, zoon van de moeder ‘betekent. In de Welsh- Keltische traditie vertelt het verhaal van Cullwch en Olwen hoe deze god gekerkerd is en bevrijd moet worden. Het bevrijden van de god uit zijn kerker staat symbool voor de ziel die verdwaald is op weg naar de andere wereld en ‘bevrijd’moet worden. Het feest van Mabon is de belofte dat de ziel de andere wereld zal bereiken met Samhain.

Met Mabon mogen we ontspannen en uitrusten van al het werk dat we de afgelopen tijd hebben verricht. We mogen ontspannen en ons terugtrekken in onze persoonlijke ruimte en je klaar maken voor de komende donkere tijd.

Je kunt nu je eigen persoonlijke oogst van het afgelopen jaar vergaren, symbolisch, en dicht bij je hart houden in de komende maanden van afnemende energie. Hierdoor kun je inventariseren wat je gegeven is en wat je hebt moeten opgeven om te kunnen oogsten. Het is belangrijk om op dit moment te kijken naar wat je hebt volbracht dit jaar en daarvoor te danken.

Je kunt nu bepaalde dingen afronden en dingen met elkaar verbinden die nog voor de winter met elkaar verbonden moeten zijn. Het is nu ook tijd om balans tussen tegengestelde krachten in ons leven te herkennen en te overdenken, om te stoppen, te rusten en misschien wel een beetje van tempo veranderen voordat het Samhain is.

Je denkt na over je successen en prestaties. Je kijkt ook naar de geleerde lessen van bepaalde dingen die niet succesvol waren. Deze lessen zijn zaadjes waaruit nieuwe projecten zullen groeien.

Met dit feest kun je terug kijken naar het verleden en vooruit kijken naar de toekomst. Het vieren van gaven en het opruimen van wat niet langer nodig is.

images[2] (2)

HET VERHAAL VAN MABON

Mabon ap Modron, wat”zoon”of “zoon van de moeder” betekent, is de jonge Zoon, de Goddelijke Knaap, of beter gezegd, de Zoon van het Licht. Modron is zijn moeder, de Grote Godin, Hoedster van de Andere Wereld, Beschermster en Genezeres. Zij is de Aarde zelf. Deze eeuwige Drievoudige Godin vertegenwoordigt het aardse en het Goddelijke, de energieën van drievoud en het totale Zijn als oneindig aspect in ons Universum. Zij is de oorsprong van onze Oorspronkelijkheid. Zij vertegenwoordigt onze Goddelijke Natuur.

Mabon, zoon van Welshe godin Modron, zou toen hij pas drie nachten oud was zijn ontvoerd en gevangen gezet in Gloucester. Maar omdat hij de hond in bedwang had die Cullwch nodig had om de hand van Olwen te winnen, werd hij bevrijd.

Als Mabon wordt ontvoerd verzinkt zijn moeder in weemoedige treurnis. En ofschoon zijn verblijfplaats in nevelen gehuld blijft, wordt Mabon uiteindelijk bevrijd met behulp van de wijsheid en het geheugen van de oudsten der levende dieren, de Merel, de Hertenbok, de Uil, de Arend en de Zalm. Degene die hem probeert te vinden stelt ieder totemdier de rituele vraag:”Zeg mij of gij iets weet van Mabon, de zoon van Modron, die toen hij drie nachten oud was werd weg gehaald van tussen zijn moeder en de muur?”

Maar al die tijd heeft Mabon als een tevredene gevangene vertoefd in Modron’s magische Andere Wereld- Modron’s moederschoot. Dat is een heerlijk oord vol koestering, maar ook vol uitdagingen. Alleen vanuit een zo wonderbaarlijk oord van hernieuwde kracht kan Mabon worden herboren als zijn moeders voorvechter, een bron van vreugde en de Zoon van het Licht. Mabon’s licht is de Aarde in getrokken, waar het voldoende kracht en wijsheid vergaart om tot nieuw zaad te worden.

DINGEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN BIJ JE MABON RITUEEL

NAMEN Herfstequinox, Tweede Oogstfeest, Festival of Dionysos, Wijnoogst, Alban Elfed, Cornucopia

KRUIDEN EN PLANTEN Druiven, Tabak, Ceder, Hazelaar, Hop, Appel, Bessen, Bosbes, Naaldbomen, Eikels, Asters, Benzoë, Varens, Kamperfoelie, Goudbloem, Mirre, Eikenbladeren, Passiebloem, Roos, Salie, Salomon’s zegel, Distels

KLEUREN bruin, oranje, violet, diep goud, indigo, donkergeel, koper, paars

ETEN EN DRINKEN wijn, appelcider, bessenthee, maïs, brood, noten, wortelen, aardappels, uien, druiven, zaden, gedroogd fruit, meelproducten, groenten, bier

EDELSTENEN Carneool, Lapis Lazuli, Saffier, Gele Agaat, Gele Topaas, Amethist,

WIEROOK Mirre, Sandelhout, Oakmoss, Jeneverbes, Benzoë, Salie

GODEN en GODINNEN Wijngoden, Oogstgoden, alle Fruitgoden, alle Fruitgodinnen, Dionyssos, Mabon, Modron, de godin in haar Moeder aspect, Persephone

ALTAARVERSIERINGEN wijnranken, zaadbollen, herfstbladeren, eikels, dennenappels, granaatappels, klein drievoudig godinnen beeldje om de Moeder te vertegenwoordigen

WAT KUN JE ZOAL DOEN MET EEN MABON VIERING

-Wijn maken

-Verzamelen van zaadbollen en zaaddoosjes

-Herfstwandeling maken

-Slingers maken van bladeren

-Vuur maken

– Zingen

-Dansen

-Zaden verstrooien voor de vogels, zodat zij je de hele winter geluk zullen bezorgen

– Je huis versieren met gedroogde bladeren

– Het verhaal vertellen van Mabon en zijn moeder Modron

-Je cirkel versieren met groente, fruit en herfstbladeren

-Vervang de wijn door bier

-Rooster marshmallows en kastanjes bij een vuur

-Ga de natuur in en verzamel dennenappels en alles wat je kunt vinden in het bos en droog het

-Wees je bewust van wat je hebt volbracht het afgelopen jaar en wees er dankbaar voor

-Maak een hoorn des overvloeds (dit is een rieten mand in de vorm van een hoorn en vul die met seizoenvruchten, bloemen, herfstbladeren en noten

-Maak een wilgenstaf

-Ga noten rapen

-Pluk bessen

-Heel je persoonlijke relaties

MABON GEDICHT

Proef de smaak van cider of bier

En voel de geest van Lugh hier.

Het is nu Mabon, licht en duisternis zijn in evenwicht.

Je ritueel is op dank voor alles van het afgelopen jaar gericht

Je dank is groot

Voor het dagelijks water en brood.

MABON RITE

Grote moeder van de Aarde

Heer van de Jacht en de wilde plaatsen

Wij danken u vanavond voor de gulle gift aan ons

Wij danken u voor de vruchten van de bomen

De planten en wortels van de aarde

En voor de dieren in het veld

Wij danken u voor het voedsel in onze buiken

Voor het schone, pure water

En voor de lucht die we mogen inademen

Wij danken u voor een beschermend dak

Vier sterke muren

En een warme haard

Wij danken de familie die ons het leven schonk

De vrienden die ons omringen met liefde

De kinderen die ons hoop brengen

Wij danken u voor onze onderwijzers

Mensen die leven en vrijheid voor ons opofferden

En mensen die ons inspireren betere dingen te doen

Voor alles waar ons leven uit bestaat, danken wij u

En wat wij hebben ontvangen van de Goden

Moeten wij doorgeven aan mensen om ons heen.

7663_582838811777869_885279702_n

RECEPTEN

MABON OLIE

Meng:

1 deel salie olie

1 deel sandelhoutolie

2 delen sinaasappel olie

1 deel kamille olie.

Neem als basis olie, druivenpitolie en als je daar niet aan kunt komen gewoon amandelolie

MABON WIEROOK

Meng gelijke delen:

Braamblad

Hazelaarsblad

Lavendel

Sandelhout

Gedroogde citroenschil

Maak alles zeer fijn met een vijzel en brand het op een kooltje.

MAISBROOD MET HAM EN KAAS

Ingrediënten:

Voor ongeveer 16 stuks

140 gram zelfrijzend bakmeel

125 gram maïsmeel (polenta)

1 kopje geraspte cheddar

3 plakjes ham in stukjes

handje fijngehakte peterselie

2,5 dl. Melk

60 ml. Olijfolie

2 eieren

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Verwarm de oven voor op 180 graden.

-Vet een bakblik in of bekleed de bodem en zijkanten met bakpapier.

-Zeef het bakmeel.

-Voeg de maïsmeel, peterselie, kaas en ham toe.

-Maak in het midden een kuiltje.

-Meng de melk, eieren en olijfolie en voeg dit bij de droge ingrediënten.

-Roer alles goed door elkaar.

-Doe het mengsel in de bakvorm, strijk de bovenkant glad.

-Bak het brood in 30 minuten.

-Het brood is goed als je er een breinaald in steekt en die er weer schoon uitkomt.

-Laat het brood 10 minuten rusten voor je het aansnijd.

GEVULDE UIEN

Voor 6 personen

Ingrediënten:

6 middelgrote uien

2 plakjes bacon, fijngesneden

1 kopje witbroodkruim

½ theelepel gedroogde salie

2 eetlepels sherry

1 eetlepel verse fijngehakte peterselie

½ theelepel zwarte peper

½ theelepel foeliepoeder

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Verwarm de oven voor op 180 graden.

-Snij een kwart van de uien en pel ze, laat de wortels zitten zodat ze tijdens het koken niet uit elkaar vallen.

-Kook de uien ongeveer een kwartiertje in water.

-Laat ze even uitlekken en afkoelen.

-Meng in een schaal de sherry, bacon, broodkruim en de kruiden.

-Hol de uien voor een derde uit, hak dit fijn en voeg bij het mengsel.

-Vul de uien en zet ze 20 minuten in de oven.

AARDAPPEL- WORTELSOEP

Voor 6 personen

Ingrediënten

500 gram aardappelen

3 wortels

2 prei

30 gram boter

1,5 liter water of kippenbouillon

1 theelepel suiker

2 dl. Room

peterselie of kervel, voor de garnering

zout en peper

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Schil de aardappelen en snij de aardappelen, wortels en prei in stukjes.

-Doe boter in een grote pan en roerbak de wortel en prei.

-Voeg de aardappelen toe, even goed doorscheppen.

-Voeg bouillon, suiker, zout en peper toe.

-Doe een deksel op de pan en laat alles 30-40 minuten sudderen tot de groenten gaar zijn.

-Pureer de groenten in een keukenmachine of blender en doe het mengsel weer in de pan.

-Roer de room erdoor en laat goed doorverwarmen.

-Garneer het met peterselie of kervel.

MABONWIJNCIDER

Ingrediënten

4 kopjes appelcider

4 kopjes druivensap

2 kaneelstokjes van 10 cm.

1 theelepel allspice

½ theelepel hele kruidnagel

extra kaneelstokje voor in kopjes van 15 cm. Lang

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Verwarm de cider en het druivensap in een steelpan.

-Voeg kaneel, allspice en kruidnagelen toe.

-Breng het aan de kook.

-Zet het vuur laag en laat 5 minuten sudderen.

-Voldoende voor 8 kopjes.

VRUCHTENTAART VAN SEIZOENSFRUIT

Ingrediënten

100 gram boter

100 gram kristalsuiker

100 gram zelfrijzend bakmeel

2 geklutste eieren

een springvorm van 20 cm. Doorsnee

seizoensfruit

slagroom, custard, of crème fraiche

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Maak van de boter, de suiker, het bakmeel en de eieren een licht en luchtig deeg.

-Vet de springvorm in en bestrooi de bodem en de wanden met suiker.

-Leg grote stukken fruit op de bodem van de vorm en bedek ze met het beslag.

-Bak de taart daarna een half uur in een voorverwarmde oven van 180 graden en check met een satéprikker of het deeg gaar is.

-Keer de taart op een bord, zodat het fruit bovenop ligt.

-Eet het met slagroom, de crème fraiche of custard, of gewoon puur natuur.

MABON SCHUIMPJES

Ingrediënten

Eiwit van 5 eieren

Ongeveer 75 gram witte basterd suiker

Halve vergiet hazelnoten

HOE MAKA JE HET KLAAR

Verwarm de oven voor op 150 graden.

Eerst de hazelnoten doppen en in een verhitte droge koekenpan roosteren.

Dan doe je de geroosterde hazelnoten in een hakmachine en hak je ze tot hele fijne stukjes.

Doe de eiwitten in een vetvrije koude kom en klop ze tot stijve pieken.

Als het eiwit geklopt is, voeg je de suiker toe en klop je verder met een mixer totdat je een gladde mix hebt.

Hierna vouw je voorzichtig de hazelnoten in het eiwit en suiker mix.

Schep dan propjes van de hazelnotenmix op een met bakpapier bedekte bakplaat en doe ze in de oven, draai gelijk de oven lager tot 140 graden.

Bak de schuimpjes ongeveer een half uurtje of totdat ze goudbruin zijn.

MAGISCH APPELBROOD

Ingrediënten

3 tot 4 geschaafde appels met schil

2 eieren

¼ kopje plantaardige olie

¼ kopje water

½ kopje suiker of ¼ kopje honing

½ theelepel zout, kaneel, bakpoeder en zuiveringszout

1 handvol fijngehakte walnoten, en een paar voor decoratie

½ handje rozijnen

2 kopjes bloem

2 handjes haver

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Meng de appels met alle ingrediënten, behalve de bloem en haver.

-Klop het geheel goed.

-Voeg beetje bij beetje bloem en haver aan het mengsel toe.

-Roer tot alles goed gemengd is.

-Giet alles in een ingevette en met bloem bestoven broodvorm.

-Bestrooi de bovenkant met de rest van de walnoten en druk ze vast in het beslag.

-Bak 1 uur op 175 graden.

PADDESTOELENCHTUNEY MET WALNOTEN

Ingrediënten

6 middelgrote potten en 2 flessen marinade

700 gram kastanjes en gewone champignons (gemengd)

300 gram uien

1 liter kruidenazijn

1 kg. donkerbruine basterdsuiker

200 gepelde en gebroken walnoten

snufje peper

HOE MAAK JE HET KLAAR

-Borstel de paddestoelen schoon en snij ze in flinke plakken.

-Pel de uien en snij ze in ringen.

-Breng in een ruime pan met een dikke bodem de azijn en de basterd suiker aan de kook.

-Voeg daaraan de in plakken gesneden uien en de gebroken walnoten toe.

-Zodra de massa weer kookt, worden de paddestoelen en het snufje peper toegevoegd.

-Nadat dit alles ongeveer 20 minuten zachtjes heeft gekookt en regelmatig met een houten lepel is geroerd, wordt de chutney in de schoongemaakte potten gedaan.

-Na drie weken bewaard te zijn, is de chutney goed op smaak gekomen en kan die worden gebruikt bij wildgerechten en rauwkostsalades.

Ik hoop dat je met al deze informatie een mooi, herfstachtig en rustig Mabon kan vieren. Bereid je voor op de komende wintertijd, de donkere periode die eraan komt.

Donkere tijden in de natuur, maar geef jezelf de mogelijkheid om tot rust te komen na het harde werken van de afgelopen maanden.

Je hebt het verdient!!!

Op http://www.thespiritofthegoddessis.nl/sites/recepten.htm vond ik enkele recepten:


MABON WIJNCIDER

4 kopjes appelcider
4 kopjes druivensap
2 kaneelstokjes van 10cm
1 theelepel allspice
1/2 theelepel hele kruidnagel
extra kaneelstokjes voor in kopjes 15 cm lang.

Verwarm de cider en het druivensap in een steelpan. Voeg kaneel,
allspice en kruidnagelen toe. Breng net aan de kook. Zet het
vuur laag en laat 5 min sudderen. Schep op uit een kookpot.
Voldoende voor 8 kopjes.

MAGISCH APPELBROOD(Mabon)

Ingrediënten:
3~4 geschaafde appels met schil, 2 eieren, 1/4 kopje plantaardige olie, 1/4 kopje water, 1/2 kopje suiker of 1/4 kopje honing,
1/2 theelepel van: zout, kaneel, bakpoeder en zuiveringszout, 1 handvol fijngehakte walnoten (bewaar een paar voor decoratie),
1/2 handje rozijnen, 2 kopjes bloem, 2 handjes haver.
Meng de appels met alle ingrediënten behalve de bloem en haver.
Klop goed.
Voeg beetje bij beetje bloem en haver aan het mengsel toe.
Roer tot alles goed gemengd is.
Giet in een ingevette en met bloem bestoven broodvorm.
Bestrooi de bovenkant met de rest van de walnoten en druk ze vast in het beslag. Bak 1 uur op 175° C.

Gevonden op: http://www.circewicca.nl/

Herfstfeest

Tijd: 23 september
Andere namen: Herfstequinox, Herfstevening, Najaar

Het Herfstfeest, zoals dat door de eeuwen heen gevierd is, is vooral een dankfeest voor de laatste oogst. In onze streken zijn dat vooral appels, peren, noten, bessen, bramen en paddestoelen.

Het woord herfst is afgeleid van de Germaanse wortel *harbista, waarmee de oogsttijd werd aangeduid. Het Engelse harvest werd vanaf de 16e eeuw een aanduiding van de oogst zelf, maar het Duitse Herbst heeft, net als de Nederlandse vorm, de betekenis van jaargetijde behouden.

Tot de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 (1700 in ons land) werd de Herfstequinox op 24 september gerekend. Daarna werd de equinox naar 21 september verplaatst en ten slotte op 23 september vastgesteld,

Omdat de oogst als een heilig ritueel werd gezien, werd de maand september in de Angelsaksische kalender aangeduid als haligmonath, d.w.z. heilige maand. Later werd die aanduiding verschoven naar de decembermaand, om de geboorte van het Christuskind als heilig moment naar voren te schuiven, ten koste naar de heidense oogstfeesten.

Rond de Middellandse Zee bestond een belangrijke cultus rond de Wijngod Dionysos. De God werd geacht te sterven met de in de herfst geoogste druiven en herboren te worden in de wijn. Aan de rituelen namen vooral vrouwen deel. Met zang en dans brachten ze zichzelf in extase. Het Griekse woord hiervoor is orgie. Ten onrechte werd gezegd dat er tijdens deze feesten seksuele uitspattingen plaatsvonden.

Door de Romeinen werd de Wijngod Bacchus of Liber genoemd. De Bacchanalen hadden dezelfde slechte naam als de rituelen voor Dionysos.

Toch had Bacchus voor de Romeinen een diepere betekenis dan feesten en dronkenschap. Bacchus was de God die belangrijke overgangsfasen in het leven begeleidde. De geboorte was zo’n moment, maar ook bruiloften en begrafenissen vielen onder zijn domein. Op talloze Romeinse sarcofagen uit de tweede en derde eeuw n.Chr. werd het Heilig Huwelijk tussen Bacchus en Ariadne afgebeeld. Ook werd de God afgebeeld tijdens een triomtocht in zijn door panters, leeuwen of kentauren getrokken wagen. De transformatie die Bacchus uitbeeldde, overwon alles, zelfs de dood.

Het is de vraag inhoeverre het Germaanse Herfstfeest een eigen identiteit heeft gehad. In de Germania zegt Tacitus zelfs dat de Germanen de herfst niet kenden als jaargetijde omdat ze geen boomgaarden of wijngaarden hadden en dus niet bekend waren met de vruchten van dat seizoen. Toch was de herst de Germanen wel bekend. Waarschijnlijk vierden ze tijdens de volle maan rond de Herfstequinox een feest, harbista genaamd, als afsluiting van de oogsttijd en als rituele voorbereiding op het zaaien van het wintergraan. De volksvertegenwoordiging, Ding genaamd, waar ook recht (Geding of Gericht) werd gesproken, kwam samen in mei en in de herfst. In de Middeleeuwen werd dit nog steeds Herbstding genoemd en veel volksfeesten sloten zich hierbij aan. De jaarmarkt die rond deze tijd werd gehouden, kreeg tijdens de mis een kerkelijke wijding. Later ging de naam Messe op de jaarmarkt zelf over.

In de vroege Middeleeuwen werden de Germaanse gebieden een voor een veroverd door de Franken, gekerstend en ingelijfd bij wat later het Heilige Roomse Rijk zou heten. Het veredelen van wilde vruchtbomen kwam rond deze tijd op gang en onder Karel de Grote werden wijngaarden aangelegd langs de Rijn. Hierdoor kreeg het Herbstfest steeds meer het karakter van een oogstfeest voor wijn en ooft. Het Herfstfeest kon gevierd worden tijdens de Herfstequinox of tijdens verschillende heiligendagen rond deze tijd, zoals Sint Gilles (1 september), Maria-Geboorte (8 september), Sint Lambertus (17 september), Sint Michael (29 september) en Sint Bavo (1 oktober).

In het Rijngebied, waar de wijnbouw al in de vroege Middeleeuwen een belangrijke plaats innam, werd de vrouw die de laatste tros druiven oogstte, uitgeroepen tot Herfstkoningin. De laatste trossen werden aan een tak of boompje gehangen dat werd versierd met koeken en worsten en plechtig werd rondgedragen. Dat boompje werd dan Herfstmei genoemd. Een mei is de levensroede die de vruchtbaarheid van de oogst in zich opneemt en doorgeeft.

In andere streken liep men bij het Herfstfeest met fakkels om de velden heen om de vruchtbaarheid van de akkers te versterken. Ook werden vrij algemeen herfstvuren ontstoken die eveneens de vruchtbaarheid bevestigden en versterkten.

Eros was eigenlijk de gevleugelde zoon van Afrodite, die door de Romeinen Cupido werd genoemd. Met zijn pijlen wist hij een onweerstaanbare verliefdheid op te wekken bij wie hij raakte. In de eerste eeuwen vóór onze jaartelling werden Erosachtige personen, met vleugels, maar zonder pijl en boog, ook in het meervoud afgebeeld, eroten genaamd. Bij de Romeinen waren speelse, humoristische of ondeugende afbeeldingen van eroten zeer geliefd en werden vaak verbonden met Bacchus. De komische noot bestaat er vaak uit dat het kinderen betreft die bezigheden van volwassenen uitvoeren. In de muurschildering uit Pompeii linksboven zijn eroten bezig met de druivenoogst. Ze hebben een ladder nodig om de hoge wijnranken te bereiken. In de afbeelding rechtsboven hebben eroten onder een tentdoek een feestmaal aangericht met wijn de muziek. Op de achtergrond is nog vaag een beeld van Bacchus te zien. Rechts ligt het populaire liefdespaar Amor en Psyche. In de Renaissance werden eroten Putti genoemd en eveneens veelvuldig afgebeeld, vaak ten onrechte aangezien voor engeltjes.

In de Renaissance waren afbeeldingen van wijnfeesten en van druiven zeer populair. Het schilderij in de bovenste rij linksonder heet ‘Pronkstilleven met hond en papegaai’, maar de druiven worden centraal afgebeeld, net als in de afbeelding daarnaast en daaronder. Philips Koninck laat in de afbeelding rechts in de onderste rij een als de Wijngod uitgedoste man zien, temidden van markante, boerse figuren die zich kostelijk lijken te vermaken.

De viering van het Herfstfeest

Het Herfstfeest is een tijd om dankbaar te zijn voor de goede dingen in het leven. Dingen waar jij ook je deel van hebt ontvangen. Zoals de Engelsen zeggen: ‘Count your blessings.’ Kijk om je heen en zie wat je allemaal hebt bereikt het afgelopen jaar. Zie wat anderen voor je hebben gedaan en wat jij voor anderen hebt betekend. Doe iets met deze oogst om de kracht die erin sluimert te activeren, zodat je die kracht nog lang zult voelen en kunnen gebruiken.

Te vaak nemen we de goede dingen voor lief en richten we ons alleen op de problemen die we nog moeten oplossen. Het gaat er niet om deze problemen te bagatelliseren of weg te stoppen. Zie ze alleen in de juiste proporties en laat ze niet de overhand krijgen. De kracht van de herfst kan je daarbij behulpzaam zijn.

Voor de viering van het Herfstfeest kun je je afvragen wat het afgelopen jaar het belangrijkste is geweest dat je hebt bereikt of meegemaakt. Misschien heb je je jarenlang ergens voor ingezet, bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf, en is het nu eindelijk gelukt. Misschien heb je de liefde van je leven ontmoet. Neem een voorwerp dat je ‘oogst’ vertegenwoordigt of symboliseert, bijvoorbeeld een foto van je geliefde of iets wat met je bedrijf te maken heeft, en doe er in het ritueel iets mee.

Bij het Oogstfeest (Lammas) gaat het om iets dat je nog naar je toe wilt halen, als oogst van je inspanningen in het verleden. Bij het Herfstfeest hoef je niets naar je toe te halen, want je hebt het al. Wat je doet, is de kracht van die oogst opwekken. Je kunt, in het voorbeeld van de geliefde, een foto van deze persoon in de Cirkel leggen en hier driemaal met de klok mee omheen lopen en er overheen springen, terwijl je een tekst zegt die uitdrukt welke gevoelens je deze persoon toedraagt. Je kunt er een rijmende spreuk maken, waarin je de naam van de betreffende persoon noemt, bijvoorbeeld: ‘Madelein, bij jou is het fijn.’ Gedurende het komende jaar kun je dan af en toe voor jezelf de tekst van de spreuk herhalen en zodoende de kracht weer activeren.

Als je met anderen samen het Herfstfeest viert, kan ieder voor zich iets nemen wat hij of zij als de belangrijkste oogst van het afgelopen jaar beschouwt. Je kunt ook als groep bespreken wat je het belangrijkste vindt en hier iets mee doen. Je kunt tot uitdrukking brengen wat je met de oogst die nu binnen is, wilt gaan doen. Uiteraard kun je, alleen of met een groep, ook gewoon vreugde en dankbaarheid uitdrukken voor de gaven van de natuur die je ook dit jaar weer hebt ontvangen.

We wensen je een fijne viering van het Herfstfeest.

Gevonden op:http://www.femtopia.nl/jaar/mabon/index.htm

Uitbundig oogstfeest van 20 – 27 september

De herfstequinox zelf is op 23 september/ 25 Hina

BALANS

De zon treedt in het sterrenbeeld Weegschaal – het symbool voor balans. Dit feest staat voor de balans tussen dag en nacht. Vanaf nu worden de dagen weer korter en de nachten weer langer. We naderen weer de andere helft van het jaar: de winterkant.

Het is de tijd van de geesten en van de teruggetrokkenheid.

De herfstequinox is een doden- en offerfeest. Het oogstfeest is het eerbetoon voor de voormoeders en het sussen van de demonische krachten

Viering

De kleuren van het feest zijn rijpe zonnekleuren= oranje, bruin, donkerbruin en donkergeel.

Je kunt het feest vieren met een oogstvuur en oogstkrans. De oogstkrans bestaat uit aren, planten, vruchten, lof, mos, bloemen, eierschillen en banden.

Het eten wat erbij past zijn broodjes, koekjes en brood.

Zet ook een oogstschaal met fruit, aardappels, kool en graan in het midden van de ruimte.

182957_10151346814192537_705108667_n

Gevonden op: (http://maanenzon.nl/?page_id=121)

lban Elfed is de herfst equinox zoals Alban Eilir de lente equinox is.

Het is het begin van de herfst op 21/22 september. Dag en nacht zijn tijdens de herfst equinox precies even lang; na deze nacht zijn de nachten weer langer dan de dagen. De aarde geeft haar laatste giften in de vorm van noten of bessen in de bossen terwijl de oogst op de velden wordt afgerond.

Alban Elfed is de tijd van reflectie en contemplatie, voor dankbaarheid van de vruchten van de aarde en de ervaringen van de afgelopen tijd.

Ritueel

Maak een compositie van de bladeren, kastanjes, takken die je in de natuur vind en vul het desgewenst aan met dingen die de oogst van de ervaringen van de afgelopen voorjaar en zomer uitdrukken. Je kunt hiervoor een tafeltje, de bovenkast van een kastje gebruiken, een dienblad etc.

Afstemmen op de energie van Alban Elfed

– Ga met elkaar de natuur in en maak muziek. Dit is een prachtige tijd om op een mooie dag s’avonds een drumcirkel te houden bij de invallende duisternis.

-Maak een herfstwandeling in het bos en geniet van alle kleuren.

-Draai muziek over de herfst: bijv. Loreena McKennitt- The Old Ways,

-Je zal weer meer binnenshuis doorbrengen. Een nieuw kleurtje en of nieuwe      accessoires, kussentjes geven je huiskamer een nieuwe look.

Mabon:
. (http://www.heksenkring.be/Mabon.htm)

Herfstequinox oftewel mabon .

Mabon markeert het einde van de jacht op Lugh, die zich verbergt in de laatste schoof Koren totdat die ook wordt gemaaid. Zijn geest leeft echter voort, verborgen in het zaaigoed. Met Mabon spreken Wicca’s hun dank uit voor alles wat zij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen, en bereiden zich voor op de donkere dagen .

Op de herstevening van 21 September zijn de dagen en nachten opnieuw in compleet evenwicht, maar in de komende dagen, weken en maanden die volgen, zal de duisternis weer stilaan de overhand nemen op het licht .
We bereiden ons voor op het feest van de doden: Samhain .
Met Mabon worden heel vaak inwijdingsrituelen gehouden .

Mabon Vieren.

Versier je cirkel met geoogste vruchten, groenten en herfstbladeren ..( zoals eikebladen of kastanjes)
Vervang de heilige rode wijn door Bier of Cider .
Geschikte kleuren om je cirkel of jezelf mee te versieren zijn roodbruin of oranje (echte herfstkleurtjes dus)
Ga rond een vreugdevuur zitten, rooster kastanjes en marshmallows en vertel verhalen over de oogst (of wat je zelf het meeste aanspreekt ..)
Leg in het midden van de cirkel seizoensfruit en-groenten, en zeg het volgende gedicht op, voordat je jezelf tegoed doet aan al het lekkers :
“Grote moeder van de aarde, Heer van de jacht en de wilde plaatsenWij danken u vanavond voor de gulle gift aan ons . Wij danken u voor de vruchten aan de bomen, de planten en wortels van de aarde, en voor de dieren in het veld . Wij danken u voor het voedsel in onze buiken, voor het schone, pure water . En voor de lucht die wij mogen inademen . Wij danken u voor een beschermend dak, vier sterke muren, en een warme haard . Wij danken de familie die ons het leven schonk . De vrienden die ons omringen met liefde . De kinderen die ons Hoop brengen . Wij danken u voor onze onderwijzers, mensen die leven en vrijheid voor ons opofferden, en mensen die ons inspireren betere dingen te doen . Voor alles waar ons leven uit bestaat, danken wij u . En wat wij hebben ontvangen van de Goden, moeten wij doorgeven aan de mensen om ons heen .”

Onder het genot van een drankje of geroosterd eten vertel je elkaar nog wat leuke gedichten of verhalen . Ook kun je met zijn allen een vreugdedans doen . leuk is het, om een ritueel zoals deze op het strand uit te voeren (en ook voor de veiligheid in verband met vuur ! )

Veel plezier allemaal !

227560_10151068157742477_1393799544_n[1]

Gevonden op: (http://www.vrouwholda.nl/activiteiten/jaarwiel/mabon.php ).

Mabon, de herfst-equinox
(21 september) Opnieuw zijn dag en nacht even lang, maar vanaf nu worden de dagen korter en kouder. De voortplanting zit erop en al oogsten we op dit moment nog steeds noten en fruit, de natuur bereid zich alweer voor op enkele maanden welverdiende rust.
Ook voor ons breekt de tijd van het stille genieten weer aan. Je hoeft niet meer te rennen en te vliegen. De oogst is binnen, je bent je bewust van je rijkdom en je kunt de energie voor activiteiten op een lager pitje zetten. Ik neem afscheid van de zon en schep de voorwaarden waarmee mijn oogst veilig de winter doorkomt.
Wat is ervoor nodig om jouw dromen de winter door te helpen? Waar ligt jouw kracht, waarmee kun jij de andere deelnemers helpen om de donkere dagen te overleven?

In de natuur
Opnieuw zijn dag en nacht even lang, maar vanaf nu worden de dagen korter en kouder. De voortplanting zit erop en al oogsten we op dit moment nog steeds noten en fruit, de natuur bereid zich alweer voor op enkele maanden welverdiende rust.

Mijn beleving
Ook voor ons breekt de tijd van het stille genieten weer aan. Je hoeft niet meer te rennen en te vliegen. De oogst is binnen, je bent je bewust van je rijkdom en je kunt de energie voor activiteiten op een lager pitje zetten. Ik neem afscheid van de zon en schep de voorwaarden waarmee mijn oogst veilig de winter doorkomt.

Vooral dat laatste thema speelt een grote rol bij mijn Mabon-viering. Ik ervaar nog steeds dankbaarheid over alles wat ik heb gekregen, maar ik moet er ook voor zorgen dat die overvloed de komende donkere periode overleeft. Soms moet ik daarvoor iets of iemand in bescherming nemen, soms moet ik daarvoor iets of iemand loslaten om ruimte te maken voor al het andere.

Mabon geeft mij daarbij, bij gebrek aan een beter woord, altijd een heel schoon gevoel. Ik haal de versieringen uit de tuin, maak alles winterklaar en berg de spullen op in de schuur tot het voorjaar. Ik maak mijn huis schoon, kijk wat weg kan en ga op zoek naar spulletjes om het binnen weer knus en warm te maken.

De avond van Mabon heb ik overal kaarsen staan, binnen en buiten. Nog één keertje bewust overal licht, totdat ik met Midwinter de zon weer verwelkom. Verder zorg ik voor een rijk gedekte tafel: overvloed ook voor mijn gasten. En ik schrijf een tekst waarin ik het afgelopen jaar overdenk en verwoord waar ik van geniet.

Deze avond eindigt voor mij eigenlijk altijd veel te snel. Ik neem zelfs uit-ge-breid de tijd om alles op te ruimen, zodat Mabon nog maar een klein beetje langer duurt. En dan toch, de sluiting. Ik maak contact met Moeder Aarde en geef haar mijn belofte dat ik er bewust zal zijn als haar scheppende kracht met Imbolc weer op aarde verschijnt. Daarna neem ik afscheid van de Zon, tot het weerzien drie maanden later.

De symboliek
Mabon is net als Ostara een keerpunt, maar vanaf dit moment is de nacht weer langer dan de dag. Daarmee keert ook de energie van Moeder Aarde naar binnen. Je kunt dit op meerdere manieren verbeelden. Verplaats je leefruimte bijvoorbeeld van buiten naar binnen door het in je huis weer warm en gezellig te maken, zodat jij je daar fijn en veilig kunt voelen.

Daarbij kun je ook de bescherming meenemen, om ervoor te zorgen dat alles wat je dierbaar is de donkerte goed doorkomt. Hang beschermende kruiden op, al dan niet in buideltjes. Maak je huis extra goed schoon, ook met wierook en zoutkristallen, zodat je halverwege de winter niet te maken krijgt met onnodige vervuiling. Vul je huis met licht en warmte: kaarsen, warme muziek, goed gezelschap, of wat voor mij in stille jaren heel goed werkt: knapperend haardvuur-goed boek-goed glas wijn – bewust genieten.

Maar ook loslaten maakt deel uit van Mabon, zoals de natuur ook van stoffelijk (bovengronds) naar innerlijk (ondergronds) gaat. Kijk kritisch naar je huis en ga opruimen. Wat heb je nodig en wat is overbodige ballast geworden. Is er ruimte voor rust of heb je bijvoorbeeld een verstikkende hoeveelheid herinneringen op je planken? Kijk wat je weg kunt geven, bijvoorbeeld aan vrienden maar ook aan de Kringloopwinkel. Wat zich niet laat weggeven, kun je laten transformeren in het vuur, waar de oude energie wordt omgezet in stralende warmte die jij weer kunt gebruiken in de komende koude dagen. Oude patronen kun je prima verbeelden op papier dat je vervolgens aan het vuur geeft.

Bij loslaten hoort ook: afscheid nemen. In dit geval ook van de kracht van de Zon. Soms laat ik de hele dag symbolisch een vuur branden. ’s Avonds doof ik het vuur en leg een lange lijn lichtjes naar de grootste boom of plant om de Zon te begeleiden naar zijn rustplek. Met elk kaarsje bedank ik hem voor zijn warmte en kracht, een lichtje voor elk groot cadeau dat ik afgelopen jaar heb gekregen. Stilstaand bij elke oogst, blaas ik dan een voor een de kaarsjes uit, behalve de laatste, die is voor de zon zelf, voor het weerzien met Midwinter.

In de keuken
Beschermende kruiden horen voor mij met Mabon ook thuis in de keuken: in thee, in de stoofpot, in siropen. Ik heb altijd bosjes Laurier in de keuken en in de voorraadkast hangen. Die reinigen niet alleen de ruimte, ze zijn ook lekker praktisch bij de hand als ik aan het koken ben. Andere kandidaten zijn bijvoorbeeld Salie, of Rozemarijn. Soms laat ik die bosjes ook gewoon hangen, om de energie die ze vangen met Imbolc aan het vuur te geven.

Bij Mabon horen verder appels. In overvloed. Snij ze doormidden zodat de vijfpuntige ster in het hart zichtbaar wordt en hang ze te drogen. Of snij de appels in 8 partjes als symbool voor de jaarfeesten, rijg ze aan een koord en laat ze drogen. Denk appeltaart met een ster van deeg in het midden. Maak verschillende soorten appelmoes om een beetje Mabon-energie te bewaren voor later in de herfst.

En natuurlijk noten. Walnoten, hazelnoten, amandelen, verzin het eens zo gek. Je kunt ze zelf plukken (pluk een boom alsjeblieft nooit helemaal leeg), maar natuurlijk ook kopen. Je kunt zelfs een begin maken met het rijgen van pinda’s voor de vogels. Bak schuimpjes met noten, of maak een notentaart. Laat je grenzeloze fantasie het werk maar doen.

Ideeën voor activiteiten

-Het maken van gebedsvlaggen om je dromen veilig de winter door te helpen.

-Het maken van een krachtschild om je te beschermen en energie te geven in de donkere dagen.

-Je kunt er ook voor kiezen om je huis te beschermen met kruidenbuideltjes of andere amuletten.

-Ga aan de slag met appels en taart, appelmoes en maak je eigen appelstroop.

-Ter afsluiting kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vuur, waarin je loslaat wat je in de weg zit om de winter veilig door te komen.

Mabon

Opnieuw zijn dag en nacht even lang, maar vanaf nu worden de dagen korter en kouder. De voortplanting zit erop en al oogsten we op dit moment nog steeds noten en fruit, de natuur bereid zich alweer voor op enkele maanden welverdiende rust.

Appelflappen:

Zo lekker, appelflappen kunnen altijd, maar met Mabon maak ik ze liefst op deze manier, rijk door de munt en spijs: net even meer smaak en verfijning.

-3 goudreinetten

-50 gram witte basterdsuiker

-1 theelepel kaneelpoeder

-1 mespunt nootmuskaat

-25 gram amandelspijs

-50 gram gemengde noten (ongezout!)

-10 blaadjes kruizemunt

-2 eetlepels bloem

-1 eetlepel citroenrasp

-2 eierdooiers

-12 plakjes bladerdeeg

-Poedersuiker

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snij de appels in kleine blokjes en vermeng ze met suiker, kaneelpoeder, nootmuskaat, citroenrasp, bloem, gemalen gemengde noten, fijn gesneden muntblaadjes en amandelspijs. Bestrijk de randen van het bladerdeeg met een klein beetje water. Leg een lepel appelvulling in het midden van het bladerdeeg en vouw dan elk plakje dubbel tot een driehoek. Druk de randen stevig op elkaar en bestrijk de appelflappen met de eierdooiers, die je eventueel hebt aangelengd met een klein beetje water. Leg de appelflappen (op met poedersuiker bestoven bakpapier) op een bakplaat en bak ze in 20 tot 25 minuten goudbruin. Laat ze iets afkoelen en bestrooi ze dan met wat poedersuiker

Hazelnootschuimpjes:

Het allerlekkerst als ze van binnen nog een beetje zacht en kleverig zijn en van buiten lekker krokant.

-75 gram hazelnoten

-Eiwit van 3 eieren

-250 gram suiker

Verwarm de oven voor op 125 graden Celsius. Hak de noten fijn. Klop de eiwitten stijf. Voeg de helft van de suiker aan het eiwit toe en klop opnieuw tot de massa stijf en glimmend is. Spatel nu de rest van de suiker en de noten voorzichtig door het mengsel. Schep met twee lepels (of een spuitzak) kleine bergjes beslag op een bakplaat die je hebt bekleed met bakpapier. Bak de schuimpjes ongeveer 45 minuten in het midden van de oven. Leg de schuimpjes op een rooster om af te koelen.

Pecan pie:

Machtig, maar heerlijk, krijg er een warme gloed van als ik er al aan denk… Met een Britse vriend geswapt voor echte Goudse stroopwafels. Hij blij, ik blijer!

Voor de bodem:

-225 gram bloem

-100 gram boter

-25 gram kristalsuiker

-1 eierdooier

-2 eetlepels koud water

Voor de vulling:

-75 gram boter

-100 gram donkerbruine basterdsuiker

-2 eetlepels stroop

-1 afgestreken theelepel zout

-2 vanillestokjes (alleen het merg)

-3 eieren

-2 eetlepels double cream (eventueel te vervangen door crème fraiche)

-225 gram pecannoten

Meng de bloem met 25 gram suiker. Wrijf de boter erdoor tot je kruimels krijgt. Voeg 2 eierdooiers en het koude water toe en kneed tot een deeg. Laat dit 10 minuten in de koelkast opstijven. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Rol het deeg uit en bekleed hiermee een ingevet bakblik van 20 centimeter doorsnee. Prik met een vork gaatjes in het deeg, strooi er droge erwten over en bak de bodem in 20 minuten ‘blind’ in de oven. Voor de vulling meng je de boter met alle ingrediënten behalve de noten. Hak de helft van de pecannoten fijn en schep dit door de massa. Verdeel de rest van de noten over de bodem en giet hier de vulling overheen. Bak gedurende 20 minuten tot de taart goudbruin en stevig is.

Mabon wierook:

-2 delen olibanum Somalia (Boswellia sacra)

-1 deel burgunderhars (Picea abies)

-1 deel sandelhout (Santalum album)

-1 deel jeneverbestoppen (Juniperus communis)

-1/2 deel eikenschors (Quercus robur)

-1/2 deel gedroogde appel(schil)

1230041_415386131901300_411732707_n

1175576_441982012585732_161890206_n

FOTO-IDEEËN:

2980_10151547856068028_1435072333_n[1]

8461_515047168544236_57725016_n[1]

13234_308320819314036_1090965399_n

15903_449897515075558_700372198_n[1]

18977_496742370409671_386868317_n

178981_453489774688563_1305616934_n[1]

302697_176799535799499_786909998_n[1]

mabon

Op (http://www.pookapages.com/MagazinePage.htm) kun je een Engelse versie van Mabon verhaaltjes, weetjes en activiteiten tips downloaden……speciaal voor kinderen en hun ouders. Als de Mabon-link er nog niet is….af en toe zelf even kijken wanneer hij er wel is