Posts tagged ‘vrije school vertelstof’

Vrije school TIP: Vertelstof die aansluit bij de leeftijden van de kinderen.

Van de 5 jaar die we als gezin hebben vertoefd op een vrije school hebben we enorm veel positieve dingen geleerd. Die goede dingen wil ik absoluut behouden in ons gezin en voort zetten, al hebben we helaas door omstandigheden “onze” vrije school vaarwel gezegd, omdat het nu na 5 jaar weer tijd bleek om verder te gaan. Zoals ik altijd zeg: “Je leert overal van en als je DAT hebt geleerd wat de bedoeling was….is het weer tijd om verder te gaan”. En we, als gezin, hadden blijkbaar geleerd van de vrije school wat er voor ons te leren was…..

Onderstaand is gebaseerd op het Antroposofische lesgeven op vrije scholen :

De vertelstof in de onderbouw van de vrije school:

*KLEUTERKLAS 1 en 2 (regulier= groep 1 en 2) :  sprookjes.

*KLAS 1 (regulier= groep 3) : sprookjes, bij voorkeur van de gebroeders Grimm.

*KLAS 2 (regulier= groep4) : Heiligenlegende en fabels.

*KLAS 3 (regulier= groep 5) : het oude testament.

*KLAS 4 (regulier= groep 6) : De Edda, Noorse mythologie

*KLAS 5 (regulier= groep 7) : Griekse mythen en heldensagen.

*KLAS 6 (regulier= groep 8) : Romeinse sagen, mythen en verhalen.

*KLAS 7 : Ontdekkingsreizigers.

*In de bovenbouw in “vensteruren” (veelal biografieën) en de Parcivalperiode.

Vertelstof rond de jaarfeesten

Therapeutische verhalen

Godsdienstlessen, “venster uren”.

)o(

Advertenties

Tagwolk