Posts tagged ‘pentagram’

Blog: ” Heksen ” Cadeautje …. Pentagram / Raam Ster

Deze raamhanger in de vorm van een ster liet mij denken aan een pentagram (temeer door de lood lijnen tussenin).

Maar eigenlijk zou je in elke ster een Pentagram kunnen zien.

IMG_3980

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagram

Het pentagram  is een vijfpuntige ster en een van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt.

Door zijn mathematische volmaaktheid (gulden snede) werd het pentagram het symbool van de wiskundige Pythagoras.

Je ziet het symbool op ontzettend veel plaatsen terug, denk hierbij aan de logo’s van bijvoorbeeld militaire organisaties.

Het pentagram is oorspronkelijk een heidens, voor-christelijk symbool.

Wiskunde of mathematica was in de middeleeuwen één van de zeven verboden kunsten.

Door zijn band met de wiskunde werd het pentagram daarom een negatief symbool.

Het pentagram zou verworden zijn tot duivels symbool door Constantijn de Grote om “heidenen” te bekeren tot het christendom.

Halverwege de 19de eeuw is hierin onderscheid gemaakt: met de punt omhoog zou goed zijn, gericht naar de hemel.

Met de punt omlaag: naar de duivel.

De esoterische opvatting van evenwicht in dualiteit komt men tegen in het Yin-Yang symbool, in de davidster, de links en rechts draaiende swastika en het kruis.

Maar het pentagram heeft daarboven ook nog de verwijzing naar oneindigheid in zich doordat men steeds zich steeds weer een kleinere pentagram in het hart van de pentagram kan denken.

Het is daarom bij uitstek het symbool van de mens die zich in de juiste verhouding tot het oneindige weet te plaatsen met de beide benen op de vloer.

Het wordt ook gezien als het symbool van volmaaktheid en vrouwelijkheid:

  • De lijnen onderling (de lange tot de korte, en het geheel tot de lange) verhouden zich tot het getal phi\frac{\sqrt{5}+1}{2} , het volmaakte getal (de gulden snede).
  • De planeet Venus (vrouwelijk) vormt het pentagram wanneer haar weg gevolgd wordt tussen de sterren vanwege haar retrograde bewegingen.
  • Het pentagram kan staan voor het evenwicht van de vijf elementen.
  • Het pentagram kan ook staan voor de vijf klassieke zintuigen: voelen, zien, ruiken, horen en proeven.
Advertenties

Tagwolk